Viser arkivet for stikkord utdanningsforbundet

Tvang: upopulært valgkamptema

Da Høyres 2. kandidat og Øvre Eikers ordfører Anders Werp i DTs folkemøte i Hokksund (Øvre Eiker) i forrige uke skulle svare på spørsmålet om kommunesammenslåing, starta han svaret så det hørtes ut som Høyre gikk inn for frivillige kommunesammenslåinger.

Kun etter påtrykk fra oss andre i panelet kom det for en dag at Werp som stortingskandidat går til valg på et Høyreprogram som går inn for kommunesammenslåinger ved bruk av tvang. Det var vanskelig for ordfører Werp å svelge at vår felles kommune, Øvre Eiker, kan bli en saga blott uten at befolkninga får en tøddel innflytelse på det! Jeg skjønner hvorfor Høyre ikke vil diskutere dette i valgkampen.

Høyres taktikk blir som Åslaug Haga gjorde rede for i et møte på Hokksund onsdag: de struper pengesekken, så kommunene ikke ser andre utveier, så tegner de kartet i 7. etasje hos Kommunal- og regionaldepartementet i Oslo. Ihvertfall var det pengesekktaktikken Erna Solberg styrte etter forrige gang hun var minister. Konkurranseutsetting, privatisering og sammenslåinger var målet. Etter Venstres omdreining i spørsmålet om kommunesammenslåing med tvang og Frps uttalelser, har Høyre flertall for å bruke tvang om de borgerlige vinner valget.

Det veit vi Senterpartiet at ikke er god taktikk. Åslaug Haga sa med bakgrunn i erfaringa som tidligere Kommunal- og regionalminister at det ikke finnes empiriske bevis på at sammenslåing av kommuner vil være kostnadsbesparende. I Hokksund møtte vi leder av Fagforbundet Knut Sjulsen og leder av Utdanningsforbundet Cicilie Mette- Lund. De organiserer en stor del av dem som utfører tjenestetilbudet i kommunen og kunne fortelle om mange omstillingsprosjekter der de ansatte var aktive deltagere.

Vi vil ha forbedringer. Vi krever av kommuneansatte og politikere at de fører en restriktiv pengebruk og er villige til å tenke nytt. Mange plasser er det tilfellet og Øvre Eiker gjør mye bra på den fronten. Like klare er vi på at det er grenser for hva en kan effektivisere seg til, før innbyggerne vil merke et dårligere tilbud. Vi vil ha samarbeid over kommunegrensene, men kort vei til tjenestene og mellom folk og folkevalgte. Tvangssammenslåing er et forsøk på å sentralisere makt og det vil virke sentraliserende på bosetting om veien til kommunesentraene blir altfor lang.

Det skal være kvalitet på tilbudet folk får i barnehage, skole og på sykehjem. Og når kostandsbesparelsene ikke engang kan bevises, blir hele kommunesammenslåingsprosjektet til Høyre et eksperiment. Der folk sjøl mener at sammenslåing vil være det beste for innbyggerne, ja så er det antagelig gode grunner for å gjøre det. I Senterpartiet er vi for frivillig sammenslåing, men ikke tvang eller politikk som tvinger fram endringer av kommunegrensene.