Viser arkivet for stikkord sykehus

Dagens leder i Laagendalsposten

Aldri tidligere har jeg fått så god omtale i Laagendalsposten. Det satt antagelig langt inne. I dagens leder blir Senterpartiets innsats i sykehussaken påaktet og den upresise språkbruken i garantiene fra ansvarlige myndigheter og andre påpekt. Jeg legger lederen her.

Leder Laagendalsposten 29. september, Lars Arntzen

Nå har Lande en jobb å gjøre

I går kom beskjeden mange har fryktet: En arbeidsgruppe i Vestre Viken går inn for at fødetilbudet i Kongsberg flyttes til Drammen. Forslaget fra arbeidsgruppen innebærer at akuttkirurgien lider samme skjebne. Et slikt forslag kommer ikke til å bli vedtatt uten kraftige protester, og det kan brygge opp til politisk kamp den nærmeste tiden. Da bør Arbeiderparti- ordfører Vidar Lande kjenne sin besøkelsesti og bruke sine kontakter for alt det er verdt.

Arbeiderpartiet med ordfører Lande i spissen har flere ganger utstedt garantier for tilbudet ved sykehuset i Kongsberg. Nå er det tid for å innfri disse løftene, som strider kraftig mot tankene som råder blant Vestre Viken- toppene for tiden. Det er heller ikke mer enn tre uker siden Lande skjelte ut Senterpartiets Per Olaf Lundteigen for åpen scene. Under Laagendalspostens valgmøte karakteriserte han Lundteigen som fæl. Lande mente at Senterparti-politikeren fra Øvre Eiker sprer usannheter om det fremtidige sykehustilbudet og har også gitt uttrykk for at han mener Lundteigen skaper unødig usikkerhet og uro med sine uttalelser. Foreløpig tyder alt på at Vestre Viken- ledelsen legger seg på en linje som unektelig minner om det Lundteigen frykter og ikke en linje som ligner det Lande håper- og sannsynligvis regner med.

Både Lande og Laila Gustavsen har vist til løfter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Statsministerens kontor når de har gitt sine garantier. De har gitt uttrykk for at disse løftene vil være førende for beslutningene som fattes i Vestre Vikens styre. I hvilken grad styret føler seg bundet av løftene som statsminister Jens Stoltenberg har gitt sine partikolleger i Kongsberg, er foreløpig høyst usikkert. Men det er i alle fall svært lite som tyder på at administrasjonen i Vestre Viken har lagt noe avgjørende vekt på disse signalene.

Dermed har Lande, Gustavsen og Arbeiderpartiet en solid jobb å gjøre. Dersom både fødetilbudet og akuttkirurgien flytttes fra Kongsberg til Drammen viser det seg at disse garantiene ikke er mye verdt. I et slikt bilde fremstår også angrepet på Lundteigen som særdeles lite elegant. Derfor blir utfallet av denne saken en stor test på partiets troverdighet i spørsmålet om byens fremtidige sykehustilbud. Det er nå, etter valget, det er viktig å innfri valgløftene. Og Arbeiderpartiets løfter om sykehuset blir ikke glemt.

Forslag om nedlegges av fødeavdeling og kirurgisk- og medisinsk akuttberedskap på Kongsberg

I dag kom nyheten om at det i forbindelse med Vestre Viken helseforetak sin strategiprosess foreslås å legge ned Kongsberg sykehus som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og kirurgisk – og medisinsk akuttberedskap.

Her ligger styrepapirene med forslag om nedleggelse

Jeg kommenterte dette i NRK Buskerud sin 16.30- sending i dag. Det gjorde blant andre også sykehusbruker, ansatte, Vestre Viken, Lande og Kolberg (stortingsrepresentant og ordfører Ap).

Hør sendingen her

Jeg har i flere innlegg i Buskerud- avisene og bloggen skrevet om sykehussituasjonen i Buskerud. Da jeg i valgkampen sa at det forelå planer om nedleggelse ble jeg i ulike ordlag beskyldt for å snakke usant. Martin Kolberg og Vidar Lande fikk garantier fra statsminister og statssekretær om at akutt- og fødetilbudet på Kongsberg ikke var truet.

Nå foreligger planene om nedleggelse også for offentligheten. Og det er fortsatt ikke mulig å få klarhet i hva garantiene fra valgkampen betyr. Et fullverdig lokalsykehus med døgnkontinuerlig kirurgisk- og medisinsk akuttberedskap og fødeavdeling, er noe annet enn kun et akutt- og fødetilbud. Det siste er en langt mer begrenset tjeneste og innholdet uklart. Kolberg brukte ordet “tilbud” i radioen igjen i dag. Helseministeren er sykehuseier og over regjeringen står Stortinget. Jeg vil derfor ta dette opp i Stortinget. For hvis garantiene fra valgkampen innebærer et fullverdig lokalsykehus som jeg har beskrevet over, så trenger ikke Vestre Viken å bruke mer tid og penger på denne delen av strategiprosessen.

Det er økonomi som ligger bak forslaget, men det er svært lite å spare på å legge ned Kongsberg. Det er ikke kapasitet i Drammen til å ta mange nye pasienter, derfor foreslås det å se på muligheten for at andre pasienter i Buskerud kan reise til Bærum. Istedet burde Drammen sykehus avlastes ved at flere fra Øvre Eiker brukte Kongsberg. Folk ønsker at desentraliseringens muligheter tas i bruk, istedet sitter sentralistene i sykehussektoren å gjør det stikk motsatte. Det er en politisk oppgave å stoppe dette. Sentraliseringsdiskusjonen vi har i Buskerud pågår over hele landet og mange plasser er slaget alt tapt. Når til og med Kongsberg, et sted i utvikling med et stort teknologimiljø og en solid befolkning, ses på som for lite for et fullverdig lokalsykehus så viser det at sykehusdebattene og sentraliseringen i hovedsak ikke er faglig begrunnet.