Viser arkivet for stikkord stedlig

Lyspunkt i sykehussaken

Dette er nå gammelt nytt for noen, men jeg har ikke fått lagt det ut før.

Administrerende direktør i Vestre Viken HF, Nils Fredrik Wisløff, informerte i forrige uke om at Vestre Viken har besluttet å innføre stedlig direktør ved de 4 lokalsykehusene i VV med virkning fra 1. januar 2012.

Dette bør andre helseforetak også gjøre.

Dette har vært et svært sentralt krav i kampen for lokalsykehusene i Buskerud og beslutningen viser at det nytter å stå på. Dette var også hva jeg sa til Laagendalsposten. Skal det være noen vits med stedlig ledelse må ledelsen ha både økonomi- og personalansvar.

Lokalsykhusblogg som har lagt ut Laagendalspostens artikkel