Viser arkivet for stikkord politikk

Trygging av arbeidsplasser

– Dagens finanspolitiske tiltakspakke målretter tiltak som vil motvirke den internasjonale finanskrisens virkninger på norske arbeidsplasser. Vi kombinerer målretta tiltak som økt vedlikehold og nødvendige omstillinger i næringslivet for å sikre norske arbeidsplasser framover.

En kraftfull satsing på økt vedlikehold innenfor kommunesektoren og samferdsel, sammen med energieffektivisering, særpreger denne tiltakspakken.

Den internasjonale finanskrisen har flere faser og derfor har medført behov for flere ulike tiltak fra myndighetene. Det første myndighetene gjorde i fjor høst var å sikre bankene likviditet og hjelpe Eksportfinans slik at disse kunne ivareta sine gjøremål. Større usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, sammen med ytterligere fall i etterspørselen etter varer og tjenester, både nasjonalt og internasjonalt, får nødvendigvis negative konsekvenser for norske arbeidsplasser.

– Til tross for dette øker arbeidsledigheten fortsatt, og de økonomiske utsiktene er svært dystre internasjonalt, stor arbeidsledighet og dermed lavere inntekter for privatpersoner kan gi sosial uro i flere land. De aller fattigste landene vil også i enda større grad merke den stadig mer faretruende matvaressikkerhetssituasjonen.

– Tap av arbeidsplasser er svært uheldig. Derfor må vi få tiltakspakker som øker aktiviteten på prioriterte områder. Vi er samtidig i en situasjon der vekstbankenes soliditet er for dårlig sammenliknet med markedets krav til egenkapital i bankene. En rekke land styrker derfor bankene med ny egenkapital. Den nye, varslede bankpakka 9. februar vil prøves innrettet slik at den sikrer bedrifter og privatpersoner tilgangen på nødvendig kreditt og lån.

– Regjeringen satser ikke på generelle skattelettelser til privatpersoner. Slike skattelettelser er for lite målrettet, og passer aller best for de som tjener bra. Derfor setter Regjeringen inn målretta tiltak også gjennom styrking av lærlingordningen, flere tiltaksplasser under NAV og gunstigere permitteringsregler for arbeidsgiver. Dette gjør vi for å lette situasjonen for de som blir arbeidsledige og trenger ny jobb i en ny bransje.