Viser arkivet for stikkord lønn

Lønn for innsats

I dag var jeg på besøk hos NAV i Øvre Eiker.

En tillitsmann og en folkevalgt! Jon Christer Jacobsen har mye å lære meg. I dag var vi enige om at det bør være en økonomisk forskjell mellom det å sitte på skolebenken eller på kurs og det å være ute i arbeidspraksis. På samme måte som det er forskjell på det å være lærling eller i praksis og det å være ansatt. Det å gjøre nytte for seg skal verdsettes og det inspirerer til innsats å få bedre lønn.

Jeg har vært hos NAV på Hokksund flere ganger og lærer alltid mye nyttig av hvordan de jobber med å få folk ut i arbeidslivet. I Øvre Eiker har de fått til tett oppfølging av de som trenger det, med kort vei til saksbehandler og konklusjon. Instruktørene i tiltakene er veldig fornøyd med samarbeidet med NAV. Vi snakka om TV- debatten om fattigdom osv i går. Både de som trenger drahjelp og fagfolka rister på hue av hvor overfladisk og forenkla debattene blir. Det er få enkle løsninger for de som faller utenfor, men med tålmodighet er det mulig å lykkes. Av 115 som har vært inne i kurset siden oktober 2007 var nå 34% ute i jobb, 4% i utdanning og 54% hadde avslutta med en avklaring.

Kvalifiseringsprogrammet skal starte opp i Øvre Eiker 21. september. Det er for langtidsledige, mange sosialhjelpsmottakere over tid. Håpet er at det skal bli en god ramme rundt individuell oppfølging av den enkelte. Trygghet for at du har noen å henvende deg til og som kan stille opp er avgjørende hvis livet er vanskelig å håndtere. For mange blir det å forholde seg til mange dører og anonyme ansikter en umulig oppgave.

De som lykkes i å bli klare for arbeidslivet trenger arbeidsplasser som er villige til å ansette. Jeg vil jobbe for at vi utvider bruken av tidsubestemt lønnstilskudd (spleiselag mellom arbeidsgiver og det offentlige) i mye større grad i Norge. I Danmark bruker de den ordninga mye mer enn oss. Det gir trygghet for at arbeidsgiver kan sette av nok tid til opplæring og ressurser på den ansatte. Og det kan åpne dører for flere, der arbeidsgivere nøler med å ansette folk som har vært i tiltakssystemet.

Tidlig i vinter satt jeg på skolebenken i et arbeidsmarkedstiltak og fikk se hvordan Eyolf Sooth Kløvig klarer å sette mot i folk. Astrid Håkonsen, fra NAV, er ei dame som vet mye om å hjelpe folk til å få orden på livet. I dag fikk hun av gutta på kurset den beste attesten hun kan få: “Hvis alle var som deg Astrid så ville det jo ikke vært noe problem!”

Bussjåfører fortjener større respekt

I går traff jeg bussjåfører i Drammen i forbindelse med at vi i sammen med Yrkestrafikkforbundet ønsker å gjøre noe for å få bedre forhold i bussbransjen. I dag er bussjåføryrket under press, blant annet fordi det er hard konkurranse i anbudsprosessene. For å vinne anbud svekkes sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. Og sjåførene må ofte kjøre for fort og kompromisse med sin og andres sikkerhet for å holde ruta.

I sammen med SV og AP har vi endra yrkestransportloven. Fra 1. september vil sjåfører tilknytta det selskapet som har tapt anbudsrunden få jobbe videre i det selskapet som har vunnet anbudet. Ved nedbemanning vil de med høyest ansiennitet bli prioritert, og dersom bedriften urettmessig sier opp ansatte vil de bli økonomisk erstatningspliktige. Denne lovendringa var Frp i mot, i Senterpartiet vil vi at prinsippet skal gjøres gjeldene også i andre bransjer.

Medlemsundersøkelsen En arbeidsdag å leve med, viser at 60 prosent av medlemmene i YTF ofte opplever press på rutetider/leveringstider. 55 prosent av disse oppgir at presset fører til at de må bryte fartsgrenser eller andre trafikkregler, 35 prosent sier at presset fører til at de må bryte kjøre- og hviletid.

Siste.no – Presses til å kjøre for fort

Å være bussjåfør er en krevende og viktig jobb. Du håndterer passasjerer hver dag og har ansvar for deres sikkerhet. Du skal takle vær- og føreforhold. Bussjåfører fortjener større respekt og verdsetting av den jobben de gjør.

For å nå opp i konkurransen har lønnsbetingelsene i bussjåføryrket blitt dårligere. Manglende rekruttering gjør at det også blitt mer vanlig å leie inn sjåfører fra rekrutteringsselskaper i Øst Europa og fra bransjen sies det at selskapene nå også ser mot andre vest-europeiske land. Hvis ikke utviklinga i lønns- og arbeidsvilkår for bussjåfører endres vil den trenden fortsette. Jeg ønsker at bussjåføryrket skal bli attraktivt for norsk ungdom også i framtida. Da må betingelsene være sånn at du kan klare deg godt etter norsk kostnadsnivå. Det oppnår vi ikke hvis selskapene kan rekruttere sjåfører på kortidskontrakter, som ikke engang trenger å kunne norsk. Jeg mener at alle bussjåfører i Norge bør kunne gjøre seg godt forstått på norsk og bli fast ansatt i busselskapene.

Drammens Tidene- vil ha sjåfører som kan snakke norsk

Ser av debatten, på Drammens Tidene sine nettsider, at noen tror engasjementet for bussjåførene bare er valgflesk. At jeg har kommet på 3-4 uker før valget at jeg vil kjempe for norske lønns- og arbeidsvilkår og mot sosial dumping. Oppfatninga er feil. Jeg har i hele perioden på Stortinget stått på for ordna forhold i arbeidslivet og for å heve lågtlønna. 1. mai hadde jeg en kronikk om det siste i flere aviser, der jeg påpekte at vi i den rød- grønne leieren må levere mer ovenfor de som tjener rundt 150 kroner timen (kronikken finnes i et tidligere blogginnlegg). Vårt forsøk på å stoppe innføring av EUs tjenestedirektiv og å videreføre overgangsreglene for de nye EU- landa, var del av den samme kampen. Den vil fortsette også etter valget.