Viser arkivet for stikkord joly

Island trenger norsk statslån!

Eva Joly skrev for noen uker tilbake en kronikk i Aftenposten om Islands svært vanskelige situasjon. Den svarte jeg på i et innlegg som stod på trykk søndag. (se nederst i innlegget)

Jeg er av den oppfatning at Norge burde bidra med betydelig støtte til islendingene. Ser i nyhetene i dag også at den økonomiske krisa gir politisk krise. Fare for regjeringskrise

Islendingene er uenige om hvem som skal betale regninga. Jeg mener islendingene må sikres mot tap av pensjoner, arbeid og inntekt. Bankenes, myndighetenes og finansakrobatenes ansvar for krisa, må ikke stå i veien for å hjelpe 320 000 mennesker på Island som sitter igjen med svarteper. Hvordan skulle folk kunne føre oppsyn med et bankvesen politikere, økonomer og internasjonale finansmiljøer hevda var blant verdens beste, mest kreative og dynamiske?

Her er innlegget fra Aftenposten: Island trenger norsk statslån

Eva Joly har rett i at det som skjer med Island er et svik. Island kan være generalprøven på en større økonomisk kollaps i Baltikum. Hjelpa Island har fått har vært for liten. De økonomiske vilkårene IMF stiller vil hemme aktiviteten og gjøre at ledigheten vil vare unødvendig lenge.

Norge bør ikke bare satse igjennom IMF. Islendingene har arbeidslyst og naturressurser. Norge må ta hensyn til våre historiske bånd og tilby den islandske regjeringen et statslån.

Statslånet bør være på omlag 100 milliarder norske kroner. Lånet kan for eksempel gis til 4 % rente, med tjue års nedbetalingstid og avdragsfrihet de fem første årene. Det tilsvarer litt mindre enn Statens pensjonsfond – Utlands realiserte tap på 102,9 mrd i 2008. Det bør som et neste skritt, settes ned en norskislandsk kommisjon som skal utrede et mer omfattende norskislandsk nærings- og industrisamarbeide.

Vi og islendingene kan være ledende på produksjon av fornybar energi, og etablere verdens reneste smelteverks- og kraftkrevende industri.