Viser arkivet for stikkord glassverk

Ris og ros: landbrukets framtid, glassblåsere og bane

I politikken er det både ris og ros. Det er bra. For skikkelige meningsbrytninger er en av lakkmustestene for om et demokrati fungerer.

LANDBRUKET

Noen ganger er det likevel behov for noen flere runder for å få fram hva en egentlig har ment. Innlegget jeg har på trykk i Nationen i dag er skrevet på en slik bakgrunn. Her er en kortversjon:

I Nationen 7. februar ga jeg på direkte spørsmål svar på hvorfor regjeringens tiltakspakke ikke omfatter spesielle tiltak overfor jordbruket. Senterpartiet fremmet jordbrukets synspunkter om stimulering av bygningstiltak i regjeringen, men nådde ikke frem fordi tiltakene lå innenfor inngått jordbruksavtale i 2008, og den var det ikke vilje til å endre.

Norges statsminister tok i sitt innlegg i FNs hovedforsamlig 25. september 2008 fram følgende:

«I believe we face, not only a food crisis, an energy crisis, a climate crisis, a trade talk crisis, but a larger, decision making crisis. We have great institutional capacity. We discuss,
we deliberate and we study. But we are too often unable to decide. Often, those countries who
want the least – those countries decide the most.»

Min oppfordring er at vi nå følger opp dette med den nødvendige kraft som skaper politisk respekt for endringer. Forbrukerne verden over krever det. Dagens ungdom fortjener det på samme måte
som vi som opplevde det etter 1974, Hitra-aksjonen, opptrappingsvedtaket og den grønnne bølgen i jordbruket.

GLASSBLÅSERE OG BELØPSGRENSE FOR BEDRIFTSGAVER

Så det jeg håper skal bli positivt for Hadeland Glassverk og alle andre bedrifter som har en del av inntekten sin knyttet til bedriftsgaver. De har stått på for å heve den skattefrie beløpsgrensa for bedriftsgaver fra 600 til 1000 kroner. Nå ser den lokale innsatsen ut til å gi avkastning. I revidert budsjett i mai vil finanskomiteen fatte endelig vedtak basert på innstillingen vi avga i går, der det står at vi ber regjeringen vurdere denne beløpsgrensen. I den store sammenhengen mener jeg dette er en liten sak som det er folkevalgtes jobb å rydde opp i. For de det gjelder er dette et viktig tiltak. I avisen Hadeland i dag sier direktør Anders Liland at ny beløpsgrense kan gi arbeid til så mange som 10 glassblåsere på Jevnaker.

RINGERIKSBANEN

Det er innspurt for arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) og det er nok ikke få delegasjoner som har banka på Samferdselsministerens kontor med forslag til gode prosjekt. I dagens Hallingdølen er fylkeslederen i Buskerud Senterparti, Ole Johnny Stavn klar: Vi vil ha Ringeriksbanen! Dette skal vi diskutere videre på fylkesårsmøtet i slutten av måneden. Jeg er enig med fylkeslederen i at det er avgjørende at de lokale kreftene opptrer samla, om vi skal lykkes med å nå fram i den store nasjonale prioriteringskampen.