Viser arkivet for stikkord fritid

Hallingmarken

DIN FRITID – I VÅRE DISTRIKTER?

Sp arbeider for økt oppmerksomhet rundt nordmenns fritidsarena – distriktene. Uten levedyktige lokalsamfunn mister vi muligheten til å fiske stor ørret i kultiverte vann, drive innover høyfjellet i preparerte løyper, filme og jakte i fjell og skog. Lokal innsats vedlikeholder og drifter våre fritidsarenaer.

Det er tida for å ta bilder. Eli Hovd Prestegården og Ole Johnny Stavn, er toppkandidater i sammen med meg til valget i Buskerud. Og det er tida for å forklare store sammenhenger i politikken vår med få ord. Teksten over er et eksempel på det. Målet er at velgerne avgjør valget med kunnskap om hva vi står for.

Ordfører Gerd Eli Berge er også klar for innsats i valgkampen! I august venter vi besøk av Liv Signe Navarsete.

Turklar. Nå om dagen foregår livet på og fra setra. Hallingmarken i helga var et flott avbrekk.

Nei til EU hadde stand. Og Ingeborg Skjold hadde tatt med seg verdens beste turkamerat!

Din fritid i våre hender!

I Hemsedal bor en ung engasjert mann som heter Pål Rørby. Bygutt som har valgt bygda som sitt bosted. Han mener bygda er den beste plassen for han som friluftsmenneske. Pål har pekt på noe som jeg og resten av fylkespartiet ikke har tenkt så mye på tidligere. Vi som er født og oppvokst der andre tilbringer sin fritid glemmer ofte å vise til det betydelige arbeidet som legges ned for at folk skal kunne dyrke sine fritidsinteresser. Det var bakgrunnen for at Pål og jeg sammen skrev innlegget under til Buskerud- avisene:

Har du tenkt på at Senterpartiets politikk for styrking og bevaring av lokalsamfunnene er en politikk for å sikre deg dine fritidsopplevelser?

Senterpartiet mener alle som er genuint interessert i vakende ørret i fjellvann, nypreppa alpinløyper, nykjørte langrennsspor, spenninga som oppstår når Steggen rapper i buskene og draget i stanga når Kveita hugger, bør delta i vår kamp for livskraftige lokalsamfunn i hele landet.

Fritid og opplevelser i frisk luft er svært viktig for mange i Norge. Både by og bygdefolk fisker i fjellvann og elver, går i fjell og skog. Mange hiver seg i bilen så fort fredagen er et faktum fra desember til påske for å stå på ski, både nedover og bortover. For at fritida skal kunne nytes i norsk natur må det lokal innsats til. De som kommer på besøk kan ikke gjøre denne jobben, og skal heller ikke gjøre det. Norge som tur – og ferieland har vokst fram side om side med lokal forvaltning og fornuftig bruk av naturressursene. Det er kultivering, beiting og skogsdrift som har gjort mye av norsk natur framkommelig og tilgjengelig.

Senterpartiet vil styrke leverandørene av dine fritidsopplevelser. Vi vil bidra til fungerende lokalsamfunn som ivaretar, vedlikeholder og tilrettelegger også for de som er gjester i friluft. Det må bli lettere å kunne leve av en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Respekten for frivillighetens uunværlige bidrag må resultere i politiske forpliktelser. Det styringshungrige byråkratiet i Oslo må temmes, så det lokale vettet kan få virke. Dette er oppskriften som har gitt oss en mangfoldig og anvendelig norsk natur. Gjennom århundrer er grunnlaget lagt for det naturmangfoldet vi har i dag.

Det er mange hverdagshelter som står på for at alle skal ha tilgang til fjellet og marka. Langrennsløypene må kjøres hele vinteren, turløyper må merkes, stier ryddes, grunneiersameiet må definere antall jaktkort for kommende sesong og administrere salg av kort og utleie av hytte, laksetrappa må graves og støpes. Når noe går galt er snøskuterne der eller bikkje på spor. Det er et mylder av lokal aktivitet vi er helt avhengige av for å kunne dyrke våre fritidsinteresser.

For artikkelens skribenters vedkommende er snøbrettkjøring og arbeid i frisk fjelluft det vi drømmer om når timene inne føles lange. Den yngste som nyslått Hemsedøl med bakgrunn fra Manglerud, den eldste med tilhørighet på bygdene. Felles er kjærligheten til naturen.

Det er påstått mye om distriktenes avhengighet av byene. Vi ønsker større oppmerksomhet rundt at distriktene subsidierer byene med gode opplevelser!

Aksjon for fornuftig markalov

I går møttes lokale, markaaktivister og politikere i Maridalen for å sette fokus på hvor viktig det er at vi får en fornuftig markalov.

Sakens kjerne og årsaken til at vi alle var der er:

Aslak Sira Myhre, Vegard Ulvang og Tor Øystein Olsen har tatt et prisverdig initiativ. Det går ut på at en vil sikre at man i stedet for å forby alle tiltak i marka, tillater tiltak som fremmer friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Bygge- og anleggstiltak i marka er forbudt, med unntak av tiltak som fremmer lovens formål. Øvrig lovverk regulerer slike bygge- og anleggstiltak.

Det må ikke innføres et generellt bygge- og anleggsforbud for landbruket og i områder i Marka som er verna etter naturvernloven er det naturvernloven som skal gjelde.

Det vi er ute etter er altså et fornuftig regime som sikrer allmenhetens tilgang, natur og miljø, uten å være så regulerende og konserverende at all fornuftig aktivitet må stoppe opp. Det håper jeg vi skal få til!