Viser arkivet for stikkord fremskrittspartiet

Kriminalomsorg

I dag behandles kriminalomsorgsmeldinga i Stortinget. På stortinget er min oppgave å forvalte penger i finanskomiteen. Jeg og mange med meg er forsatt legmenn i finans, men vi er det enda mer når det kommer til kjeltringer. Det å gi folk en ny mulighet etter at de har gjort kriminalitet, er av samfunnets aller vanskeligste oppgaver. Vanskelighetene forsterkes etter min mening av at det mangler en praktisk inngang til det.

Fremskrittspartiet for eksempel, som hevder å være mest opptatt av å bekjempe kriminalitet av alle, de snakker i mot åpen soning og er kristisk til andre soningsformer. I dag ba jeg Stortinget om å se på nevene til dem som deltar i åpen soning, når sånn soning fungerer som det skal. Det er bare på papiret at åpen soning virker som en lettvint utvei.

Mange i fengsel ønsker å få praktisk erfaring. Det ligger i de fleste av oss å ønske å vise at vi duger til noe, arbeide og ta ansvar. Hvorfor ikke støtte opp om at også de som har vært kriminelle kan få prøve seg?

Det er en stor oppgave å få til ettervern som fungerer. Kriminalomsorg i frihet har i dag, mildt sagt, et stort forbedringspotensiale. Derfor har jeg stor respekt for den jobben som ligger foran alle de som skal fylle ettervernet med skikkelig innhold.

Men vi må uansett begynne med å tenke praktisk: Tenk å få en attest etter et liv i fengsel på at du har noe annet å tilby samfunnet enn problemer? Det betyr sjølsagt mye for de det gjelder, og enda mer for oss som skal leve sammen med dem.