Viser arkivet for stikkord fødeavdeling

Forslag om nedlegges av fødeavdeling og kirurgisk- og medisinsk akuttberedskap på Kongsberg

I dag kom nyheten om at det i forbindelse med Vestre Viken helseforetak sin strategiprosess foreslås å legge ned Kongsberg sykehus som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og kirurgisk – og medisinsk akuttberedskap.

Her ligger styrepapirene med forslag om nedleggelse

Jeg kommenterte dette i NRK Buskerud sin 16.30- sending i dag. Det gjorde blant andre også sykehusbruker, ansatte, Vestre Viken, Lande og Kolberg (stortingsrepresentant og ordfører Ap).

Hør sendingen her

Jeg har i flere innlegg i Buskerud- avisene og bloggen skrevet om sykehussituasjonen i Buskerud. Da jeg i valgkampen sa at det forelå planer om nedleggelse ble jeg i ulike ordlag beskyldt for å snakke usant. Martin Kolberg og Vidar Lande fikk garantier fra statsminister og statssekretær om at akutt- og fødetilbudet på Kongsberg ikke var truet.

Nå foreligger planene om nedleggelse også for offentligheten. Og det er fortsatt ikke mulig å få klarhet i hva garantiene fra valgkampen betyr. Et fullverdig lokalsykehus med døgnkontinuerlig kirurgisk- og medisinsk akuttberedskap og fødeavdeling, er noe annet enn kun et akutt- og fødetilbud. Det siste er en langt mer begrenset tjeneste og innholdet uklart. Kolberg brukte ordet “tilbud” i radioen igjen i dag. Helseministeren er sykehuseier og over regjeringen står Stortinget. Jeg vil derfor ta dette opp i Stortinget. For hvis garantiene fra valgkampen innebærer et fullverdig lokalsykehus som jeg har beskrevet over, så trenger ikke Vestre Viken å bruke mer tid og penger på denne delen av strategiprosessen.

Det er økonomi som ligger bak forslaget, men det er svært lite å spare på å legge ned Kongsberg. Det er ikke kapasitet i Drammen til å ta mange nye pasienter, derfor foreslås det å se på muligheten for at andre pasienter i Buskerud kan reise til Bærum. Istedet burde Drammen sykehus avlastes ved at flere fra Øvre Eiker brukte Kongsberg. Folk ønsker at desentraliseringens muligheter tas i bruk, istedet sitter sentralistene i sykehussektoren å gjør det stikk motsatte. Det er en politisk oppgave å stoppe dette. Sentraliseringsdiskusjonen vi har i Buskerud pågår over hele landet og mange plasser er slaget alt tapt. Når til og med Kongsberg, et sted i utvikling med et stort teknologimiljø og en solid befolkning, ses på som for lite for et fullverdig lokalsykehus så viser det at sykehusdebattene og sentraliseringen i hovedsak ikke er faglig begrunnet.