Viser arkivet for stikkord eu

Bussjåfører fortjener større respekt

I går traff jeg bussjåfører i Drammen i forbindelse med at vi i sammen med Yrkestrafikkforbundet ønsker å gjøre noe for å få bedre forhold i bussbransjen. I dag er bussjåføryrket under press, blant annet fordi det er hard konkurranse i anbudsprosessene. For å vinne anbud svekkes sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. Og sjåførene må ofte kjøre for fort og kompromisse med sin og andres sikkerhet for å holde ruta.

I sammen med SV og AP har vi endra yrkestransportloven. Fra 1. september vil sjåfører tilknytta det selskapet som har tapt anbudsrunden få jobbe videre i det selskapet som har vunnet anbudet. Ved nedbemanning vil de med høyest ansiennitet bli prioritert, og dersom bedriften urettmessig sier opp ansatte vil de bli økonomisk erstatningspliktige. Denne lovendringa var Frp i mot, i Senterpartiet vil vi at prinsippet skal gjøres gjeldene også i andre bransjer.

Medlemsundersøkelsen En arbeidsdag å leve med, viser at 60 prosent av medlemmene i YTF ofte opplever press på rutetider/leveringstider. 55 prosent av disse oppgir at presset fører til at de må bryte fartsgrenser eller andre trafikkregler, 35 prosent sier at presset fører til at de må bryte kjøre- og hviletid.

Siste.no – Presses til å kjøre for fort

Å være bussjåfør er en krevende og viktig jobb. Du håndterer passasjerer hver dag og har ansvar for deres sikkerhet. Du skal takle vær- og føreforhold. Bussjåfører fortjener større respekt og verdsetting av den jobben de gjør.

For å nå opp i konkurransen har lønnsbetingelsene i bussjåføryrket blitt dårligere. Manglende rekruttering gjør at det også blitt mer vanlig å leie inn sjåfører fra rekrutteringsselskaper i Øst Europa og fra bransjen sies det at selskapene nå også ser mot andre vest-europeiske land. Hvis ikke utviklinga i lønns- og arbeidsvilkår for bussjåfører endres vil den trenden fortsette. Jeg ønsker at bussjåføryrket skal bli attraktivt for norsk ungdom også i framtida. Da må betingelsene være sånn at du kan klare deg godt etter norsk kostnadsnivå. Det oppnår vi ikke hvis selskapene kan rekruttere sjåfører på kortidskontrakter, som ikke engang trenger å kunne norsk. Jeg mener at alle bussjåfører i Norge bør kunne gjøre seg godt forstått på norsk og bli fast ansatt i busselskapene.

Drammens Tidene- vil ha sjåfører som kan snakke norsk

Ser av debatten, på Drammens Tidene sine nettsider, at noen tror engasjementet for bussjåførene bare er valgflesk. At jeg har kommet på 3-4 uker før valget at jeg vil kjempe for norske lønns- og arbeidsvilkår og mot sosial dumping. Oppfatninga er feil. Jeg har i hele perioden på Stortinget stått på for ordna forhold i arbeidslivet og for å heve lågtlønna. 1. mai hadde jeg en kronikk om det siste i flere aviser, der jeg påpekte at vi i den rød- grønne leieren må levere mer ovenfor de som tjener rundt 150 kroner timen (kronikken finnes i et tidligere blogginnlegg). Vårt forsøk på å stoppe innføring av EUs tjenestedirektiv og å videreføre overgangsreglene for de nye EU- landa, var del av den samme kampen. Den vil fortsette også etter valget.

Godstog og motorsag

I forrige uke ble jeg med toget fra Hønefoss til Bergen. Og fikk se arbeidsforholda til de som driver i godstransporten. Alle som jobber langs jernbanen ser at det høgges altfor lite langs linjene. At det gror igjen langs veier og jernbanen ble omtalt i nyheten i går også. Over fjellet til Bergen er det grønne tuneller. Jeg dro til Bergen for å snakke med NSB om Bergensbanen.

Vi var også innom en biobensinfabrikk. Framtidas næringsliv skal bygges på fornybare ressurser og jeg setter stor pris på å få utvida kunnskaper om den type produksjon.

Dagen blei avslutta med en duell om EU på torgallmenningen! Motstander var Gjermund Hagesæter i fra Frp. En ting kan velgerne ihvertfall være sikre på til valget: Senterpartiet vil aldri bidra til en norsk EU- søknad og en regjering der vi inngår vil aldri søke.

I helga var jeg på Bygdeungdomslaget sitt landsstevne på Toten. Der var det veteranfest på kvelden. På dagen var jeg med på Buskeruds lag under motorsagtevlinga.

Takk til Marte Syrdahl Grette som sendte meg bildene. Det var gøy. Og ikke værst at ungdommene lot en veteran få på plass på laget. Buskerudlaget kom på 6. plass.

Posttjenester i hele landet

Postkom, de postansattes fagforening, markerte i dag foran Stortinget at de mener at EUs postdirektiv vil gi dyre, dårlige og distriktsfiendtlige posttjenester om det innføres i Norge. Jeg frykter at de har rett og er glad for at Liv Signe Navarsete sier at veto kan bli aktuelt. Senterpartiet vil opprettholde et godt posttilbud i hele landet. Noen plasser føler folk allerede at det er for dårlig. Det er ikke rettferdig at posttjenester skal være dyrere eller dårligere der det bor få folk, enn der det bor mange. Et fullstendig markedsstyrt postsystem vil føre til det. Regjeringa må derfor sette seg grundig inn i hva EUs postdirektiv innebærer før den tar stilling.

På Løvebakken møtte både Frps Sandberg, Ap og SV. At førstnevnte ikke ville ikle seg fagforeningas skjorte med påskrift: dyrt, dårlig og distrikstfiendtlig, har jeg respekt for. Den står ikke akkurat i stil med Frps markedsliberale linje. Mer overraska var jeg over at jeg og Hallgeir Langeland ble stående aleine med fagforeningas skjorte blant de rød-grønne. Kanskje sånne plagg ikke er på mote i Arbeiderpartiet om dagen? Jeg fant ut at jeg ikke kunne være så kresen, sjøl om jeg sjølsagt skulle ønske at skjorta var grønn!

Island og EU

Det er den alvorlige økonomiske krisa Island har kommet ut for som gjør at den islandske Regjeringen nå legger EU uenighet til side og ber Alltinget om tilslutning til å sende søknad om EU- medlemskap.

Jeg og Åslaug Haga var på Island tidligere i år for å vise at vi bryr oss om Islands framtid. Vi ønsker oss norsk politisk handlingsvilje for å bistå Island i landets krisetid.

Islendingene snur hver eneste stein for å finne løsninger, men ingen trur at søknadsprosessen med EU blir enkel. For flertallet på Island så er det ikke EU og EUs politikk som er bakgrunnen for ønsket om en søknad. Det viser at det er en veldig vanskelig situasjon islendingene er oppe i.

Senterpartiets søsterparti Framsoknarflokkurin er med å utgjøre flertallet for en søknad, men har stilt krav til å beholde sjølråderetten over fisken, landbruket og naturressursene.

Til nå har aldri EU gitt slike innrømmelser som mange på Island krever til noe søkerland. Veien for Island er derfor lang. I en meningsmåling 11. april svarte også 54, 4% at de i var i mot å i det hele tatt sende en søknad.

Det er like stor motstand på Island mot fjernstyring fra Brussel og avgivelse av suverenitet som i Norge, men landet er dessverre i en langt vanskeligere situasjon enn oss. Jeg skulle derfor ønske meg en kraftfull norsk innsats for å bistå Island, om Island ønsker det. Slik at islendingene kunne avklare sitt forhold til EU på et mindre presset grunnlag enn de gjør nå.