Viser arkivet for stikkord eiker

Lønn for innsats

I dag var jeg på besøk hos NAV i Øvre Eiker.

En tillitsmann og en folkevalgt! Jon Christer Jacobsen har mye å lære meg. I dag var vi enige om at det bør være en økonomisk forskjell mellom det å sitte på skolebenken eller på kurs og det å være ute i arbeidspraksis. På samme måte som det er forskjell på det å være lærling eller i praksis og det å være ansatt. Det å gjøre nytte for seg skal verdsettes og det inspirerer til innsats å få bedre lønn.

Jeg har vært hos NAV på Hokksund flere ganger og lærer alltid mye nyttig av hvordan de jobber med å få folk ut i arbeidslivet. I Øvre Eiker har de fått til tett oppfølging av de som trenger det, med kort vei til saksbehandler og konklusjon. Instruktørene i tiltakene er veldig fornøyd med samarbeidet med NAV. Vi snakka om TV- debatten om fattigdom osv i går. Både de som trenger drahjelp og fagfolka rister på hue av hvor overfladisk og forenkla debattene blir. Det er få enkle løsninger for de som faller utenfor, men med tålmodighet er det mulig å lykkes. Av 115 som har vært inne i kurset siden oktober 2007 var nå 34% ute i jobb, 4% i utdanning og 54% hadde avslutta med en avklaring.

Kvalifiseringsprogrammet skal starte opp i Øvre Eiker 21. september. Det er for langtidsledige, mange sosialhjelpsmottakere over tid. Håpet er at det skal bli en god ramme rundt individuell oppfølging av den enkelte. Trygghet for at du har noen å henvende deg til og som kan stille opp er avgjørende hvis livet er vanskelig å håndtere. For mange blir det å forholde seg til mange dører og anonyme ansikter en umulig oppgave.

De som lykkes i å bli klare for arbeidslivet trenger arbeidsplasser som er villige til å ansette. Jeg vil jobbe for at vi utvider bruken av tidsubestemt lønnstilskudd (spleiselag mellom arbeidsgiver og det offentlige) i mye større grad i Norge. I Danmark bruker de den ordninga mye mer enn oss. Det gir trygghet for at arbeidsgiver kan sette av nok tid til opplæring og ressurser på den ansatte. Og det kan åpne dører for flere, der arbeidsgivere nøler med å ansette folk som har vært i tiltakssystemet.

Tidlig i vinter satt jeg på skolebenken i et arbeidsmarkedstiltak og fikk se hvordan Eyolf Sooth Kløvig klarer å sette mot i folk. Astrid Håkonsen, fra NAV, er ei dame som vet mye om å hjelpe folk til å få orden på livet. I dag fikk hun av gutta på kurset den beste attesten hun kan få: “Hvis alle var som deg Astrid så ville det jo ikke vært noe problem!”