Viser arkivet for stikkord asfalt

Sorg og asfalt

Det er hektiske, men lærerike dager.

I går var jeg på Institutt for sjelesorg i Modum og besøkte direktør Arne Tord Sveinall. Instituttet hjelper folk som er i sorg eller opplever en vanskelig periode i livet som følge av brudd eller andre ting. Jeg og Senterpartiet var pådrivere for at de skulle få 1 million over statsbudsjettet til å hjelpe folk som har brutt ut av sekter og trenger støtte for å gå videre i livet. Etterpå besøkte vi Modum Bad og Vikersund Bad, behandlings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Både sjel og kropp må være i orden for at vi skal ha arbeidslyst og arbeidsevne. I Modum er det grønne omgivelser og mulig å finne ro. Alle institusjonene er viktige private supplement til offentlig helsevesen, som drives etter andre prinsipper enn rein kommersiell forretningsvirksomhet. I Senterpartiet er vi opptatt av å sikre et lovverk og rammevilkår som gjør den type drift mulig.

Rundturen ble avslutta hos entrepenør Albert Hæhre og der diskuterte vi asfalt! Rundt regna betyr 1 milliard til mindre vedlikeholdsprosjekter og opprustning på vei, 500 årsverk. Vi er enige om at de tiltaka som er satt i gang som følge av finanskrisa vil gi flere årsverk. Men vi er utålmodige og vil gjøre mer! I Buskerud er behovet for opprustning og vedlikehold av vei stort, ikke minst på fylkesveiene. Det er områder av landet du ikke kommer deg fram med sykkelhjelm eller trikkekort, der må vi bygge vei.