Viser arkivet for stikkord arbeidsvilkår

Språk på bussen

Se youtubesnutt fra pressekonferansen med bussjåførene"

Det pågår på Drammens Tidenes nettsider en debatt om min holdning til utviklinga i bussbransjen. Jeg uttalte til avisa at folk må kunne norsk for å kjøre buss i Norge. Mange er enige i det. Men både denne gangen og tidligere når jeg har tatt til orde for at fri flyt av arbeidskraft uten skikkelig vern i lovverket er i ferd med å true norske lønns- og arbeidsvilkår, så har markedsliberal ungdom benytta anledningen til å feilsitere meg. Denne gangen Unge Venstre i Buskerud, som sier til avisa at jeg vil ha etnisk norske bussjåfører. Dette er vrøvl og en avsporing. Unge Venstre vet sjølsagt at en ikke trenger være etnisk norsk for å kunne snakke norsk!

Det er mange dyktige sjåfører med innvandrerbakgrunn på norske busser. Men jeg aksepterer ikke at enkelte yrker blir underlagt så dårlige vilkår, at det blir yrker nesten bare for innvandrere. Integrering må også innebære at innvandrere integreres til ulike yrker, og ikke i stor grad blir utsatt arbeidskraft i lågtlønna jobber. Det er det som skjer når lønns- og arbeidsvilkåra svekkes i hele bransjer og det er negativt for alle som skal bo og leve i Norge under norsk kostnadsnivå.

Noen busselskaper har innført språkopplæring, men fagforeningene ønsker styrka opplæring og at flere busselskap innfører det. Innleid arbeidskraft blir mer vanlig, blant annet i Transportbransjen hvor innleide utenlandske sjåfører (fra andre europeiske land) fra utleiefirmaer blir flere. En av årsakene til det er låge lønninger. Helse, miljø og sikkerhet blir satt under press i anbudsprosessene. Det må bli et krav i alle norske anbudsprosesser at norske lønns- og arbeidsvilkår må overholdes for å kunne vinne. Og skal det tas hensyn til helse, miljø og sikkerhet på en forsvarlig måte, må også sjåførene kunne gjøre seg forstått på norsk. Lovverket skal verne i mot midlertidige ansettelser etter at den rød- grønne regjeringa reverserte Bondevik 2 regjeringas forslag om å åpne for utstrakt bruk av midlertidige ansettelser. Regelen skal være at bussjåfører skal ansettes fast i selskapet, når de utfører selskapets ordinære arbeid.

Dagens utvikling strider i mot målsettinga og da må vi se på om kravene som må oppfylles for å vinne anbud må strammes inn. Et av kravene som kan svekke lønnsomheten i å leie inn arbeidskraft på korte kontrakter fra andre land, er kravet om at sjåførene må kunne norsk.

Bussjåfører fortjener større respekt

I går traff jeg bussjåfører i Drammen i forbindelse med at vi i sammen med Yrkestrafikkforbundet ønsker å gjøre noe for å få bedre forhold i bussbransjen. I dag er bussjåføryrket under press, blant annet fordi det er hard konkurranse i anbudsprosessene. For å vinne anbud svekkes sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. Og sjåførene må ofte kjøre for fort og kompromisse med sin og andres sikkerhet for å holde ruta.

I sammen med SV og AP har vi endra yrkestransportloven. Fra 1. september vil sjåfører tilknytta det selskapet som har tapt anbudsrunden få jobbe videre i det selskapet som har vunnet anbudet. Ved nedbemanning vil de med høyest ansiennitet bli prioritert, og dersom bedriften urettmessig sier opp ansatte vil de bli økonomisk erstatningspliktige. Denne lovendringa var Frp i mot, i Senterpartiet vil vi at prinsippet skal gjøres gjeldene også i andre bransjer.

Medlemsundersøkelsen En arbeidsdag å leve med, viser at 60 prosent av medlemmene i YTF ofte opplever press på rutetider/leveringstider. 55 prosent av disse oppgir at presset fører til at de må bryte fartsgrenser eller andre trafikkregler, 35 prosent sier at presset fører til at de må bryte kjøre- og hviletid.

Siste.no – Presses til å kjøre for fort

Å være bussjåfør er en krevende og viktig jobb. Du håndterer passasjerer hver dag og har ansvar for deres sikkerhet. Du skal takle vær- og føreforhold. Bussjåfører fortjener større respekt og verdsetting av den jobben de gjør.

For å nå opp i konkurransen har lønnsbetingelsene i bussjåføryrket blitt dårligere. Manglende rekruttering gjør at det også blitt mer vanlig å leie inn sjåfører fra rekrutteringsselskaper i Øst Europa og fra bransjen sies det at selskapene nå også ser mot andre vest-europeiske land. Hvis ikke utviklinga i lønns- og arbeidsvilkår for bussjåfører endres vil den trenden fortsette. Jeg ønsker at bussjåføryrket skal bli attraktivt for norsk ungdom også i framtida. Da må betingelsene være sånn at du kan klare deg godt etter norsk kostnadsnivå. Det oppnår vi ikke hvis selskapene kan rekruttere sjåfører på kortidskontrakter, som ikke engang trenger å kunne norsk. Jeg mener at alle bussjåfører i Norge bør kunne gjøre seg godt forstått på norsk og bli fast ansatt i busselskapene.

Drammens Tidene- vil ha sjåfører som kan snakke norsk

Ser av debatten, på Drammens Tidene sine nettsider, at noen tror engasjementet for bussjåførene bare er valgflesk. At jeg har kommet på 3-4 uker før valget at jeg vil kjempe for norske lønns- og arbeidsvilkår og mot sosial dumping. Oppfatninga er feil. Jeg har i hele perioden på Stortinget stått på for ordna forhold i arbeidslivet og for å heve lågtlønna. 1. mai hadde jeg en kronikk om det siste i flere aviser, der jeg påpekte at vi i den rød- grønne leieren må levere mer ovenfor de som tjener rundt 150 kroner timen (kronikken finnes i et tidligere blogginnlegg). Vårt forsøk på å stoppe innføring av EUs tjenestedirektiv og å videreføre overgangsreglene for de nye EU- landa, var del av den samme kampen. Den vil fortsette også etter valget.