Viser arkivet for stikkord 18

USA denne uka, norsk politikk i forrige

Denne uka er jeg i Washington og New York med Stortingets Kontroll – og konstitusjonskomite. Vi har blant annet besøkt Kongressen, den norske ambassaden og den amerikanske riksrevisjonen. I New York skal vi i FN og møte en rekke bistandsorganisasjoner. Et hovedformål med turen er å kunne kontrollere hvordan norske bistandsmidler brukes.

Hallgeir Langeland og jeg fant også litt grønn inspirasjon. Ellers får en alltid litt innsikt i dagliglivet der en er når en reiser. I Washington fikk jeg vite at det nå er over 9% arbeidsledighet, minstelønna er 7 dollar i timen, samtidig koster det 40.000 dollar i året å ha et barn på college. Frokosten jeg spiste i dag kosta 3 dollar.

Treforedlingsindustrien har slitt i motbakke lenge, på tross av at ny teknologi er i ferd med å gjøre produkter basert på tre til en viktig løsning i overgangen fra fossil energi til fornybar energi. Orkla planlegger å selge Borregaard fabrikker. Borregaard er en av de mest framtidsretta og moderne bedriftene i Norge som utvikler produkter på fornybar energi.Borregaard

Jeg deltok 16. september i Dagsnytt 18. Der møtte også E24s Per Vallebrokk. Jeg tror ordskiftet kan gi et godt bilde på forskjellen i mellom oss som vil ha en aktiv næringspolitikk og de som ønsker såkalt næringsnøytralitet. Innslaget er ca en halvtime ut i opptaket, altså rundt 18.30.

Dagsnytt 18 16. september

Norge trenger en aktiv næringspolitikk for å sikre framtidsretta grønne næringer basert på lange verdikjeder. Skipsfart, fisk, skog og vannkraft er bærebjelker for norsk næringsliv. Forvaltning av naturressursene skal gi ungdom arbeid i framtida. Uten gunstige rammevilkår ville ikke norsk skipsfart vært der den er i dag. Jeg mener vi må tenke på samme måte om treforedlingsindustrien, som vi har gjort med skipsfarten. Andre land, som Kina, satser nå på eierskap og foredling av naturressurser. Norge bør også gjøre det. Bevisste investeringer for å sikre et framtidsretta norsk næringsliv og en moderne infrastruktur har vi økonomi til. I dag er det for mye fokus på investeringer i utlandet.