Forslag om nedlegges av fødeavdeling og kirurgisk- og medisinsk akuttberedskap på Kongsberg

I dag kom nyheten om at det i forbindelse med Vestre Viken helseforetak sin strategiprosess foreslås å legge ned Kongsberg sykehus som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og kirurgisk – og medisinsk akuttberedskap.

Her ligger styrepapirene med forslag om nedleggelse

Jeg kommenterte dette i NRK Buskerud sin 16.30- sending i dag. Det gjorde blant andre også sykehusbruker, ansatte, Vestre Viken, Lande og Kolberg (stortingsrepresentant og ordfører Ap).

Hør sendingen her

Jeg har i flere innlegg i Buskerud- avisene og bloggen skrevet om sykehussituasjonen i Buskerud. Da jeg i valgkampen sa at det forelå planer om nedleggelse ble jeg i ulike ordlag beskyldt for å snakke usant. Martin Kolberg og Vidar Lande fikk garantier fra statsminister og statssekretær om at akutt- og fødetilbudet på Kongsberg ikke var truet.

Nå foreligger planene om nedleggelse også for offentligheten. Og det er fortsatt ikke mulig å få klarhet i hva garantiene fra valgkampen betyr. Et fullverdig lokalsykehus med døgnkontinuerlig kirurgisk- og medisinsk akuttberedskap og fødeavdeling, er noe annet enn kun et akutt- og fødetilbud. Det siste er en langt mer begrenset tjeneste og innholdet uklart. Kolberg brukte ordet “tilbud” i radioen igjen i dag. Helseministeren er sykehuseier og over regjeringen står Stortinget. Jeg vil derfor ta dette opp i Stortinget. For hvis garantiene fra valgkampen innebærer et fullverdig lokalsykehus som jeg har beskrevet over, så trenger ikke Vestre Viken å bruke mer tid og penger på denne delen av strategiprosessen.

Det er økonomi som ligger bak forslaget, men det er svært lite å spare på å legge ned Kongsberg. Det er ikke kapasitet i Drammen til å ta mange nye pasienter, derfor foreslås det å se på muligheten for at andre pasienter i Buskerud kan reise til Bærum. Istedet burde Drammen sykehus avlastes ved at flere fra Øvre Eiker brukte Kongsberg. Folk ønsker at desentraliseringens muligheter tas i bruk, istedet sitter sentralistene i sykehussektoren å gjør det stikk motsatte. Det er en politisk oppgave å stoppe dette. Sentraliseringsdiskusjonen vi har i Buskerud pågår over hele landet og mange plasser er slaget alt tapt. Når til og med Kongsberg, et sted i utvikling med et stort teknologimiljø og en solid befolkning, ses på som for lite for et fullverdig lokalsykehus så viser det at sykehusdebattene og sentraliseringen i hovedsak ikke er faglig begrunnet.

Norsk mat del av løsningen

Mandag deltok jeg i debatt på Litteraturhuset under tittelen “Uten mat og drikke. Skal vi produsere mat i Norge?”

På bildet er Svein Flåtten (H) og jeg i sammen med Jean Ziegler. Flåtten og jeg kommenterte Zieglers innlegg som inneholdt en kritikk av spekulasjonsøkonomien og et forsvar for matsikkerhet.

Jean Ziegler (fra Litteraturhuset): Vise-president i FNs menneskerettighetsråds rådgivende styre, og fra 2000 til 2008 FNs spesialutsending for retten til mat. Ziegler har gjennom mer enn 30 år jobbet med problemstillinger knyttet til fattigdom og den tredje verden, som professor i sosiologi ved Universitetet i Sorbonne.

Problemstillingen han foredro rundt var:

“Norges utenrikspolitikk og diskusjonen rundt hva slags utenrikspolitikk vi ønsker, handler mye om matvarer og landbruk. Enten det gjelder EU, WTO eller Afrika, er spørsmålet om tollmurer, eksportstøtte eller frihandel med matvarer blant de store stridspørsmålene. Påstanden er ofte den samme, uavhengig av om man er for eller mot frihandel: Vi i det rike Norge stjeler maten ut av munnen på verdens fattige og sultne. Noen hevder at vi er for restriktive og beskytter vårt eget landbruk, andre at vi med vår kjøpekraft kjøper opp mat fra land der folk sulter. Men er det egentlig frihandel verdens fattige land roper på? Og ville det mest solidariske egentlig vært å legge ned norsk landbruk?”

Dette skrev Nationen etter møtet: Norsk landbruk ein del av løysinga

  • New York — Også sjøveien stenges når generalforsamlingen i FN møtes
  • Ambassadør Wetland FN sep 2011 — FN- delegasjonen

Lyspunkt i sykehussaken

Dette er nå gammelt nytt for noen, men jeg har ikke fått lagt det ut før.

Administrerende direktør i Vestre Viken HF, Nils Fredrik Wisløff, informerte i forrige uke om at Vestre Viken har besluttet å innføre stedlig direktør ved de 4 lokalsykehusene i VV med virkning fra 1. januar 2012.

Dette bør andre helseforetak også gjøre.

Dette har vært et svært sentralt krav i kampen for lokalsykehusene i Buskerud og beslutningen viser at det nytter å stå på. Dette var også hva jeg sa til Laagendalsposten. Skal det være noen vits med stedlig ledelse må ledelsen ha både økonomi- og personalansvar.

Lokalsykhusblogg som har lagt ut Laagendalspostens artikkel

USA denne uka, norsk politikk i forrige

Denne uka er jeg i Washington og New York med Stortingets Kontroll – og konstitusjonskomite. Vi har blant annet besøkt Kongressen, den norske ambassaden og den amerikanske riksrevisjonen. I New York skal vi i FN og møte en rekke bistandsorganisasjoner. Et hovedformål med turen er å kunne kontrollere hvordan norske bistandsmidler brukes.

Hallgeir Langeland og jeg fant også litt grønn inspirasjon. Ellers får en alltid litt innsikt i dagliglivet der en er når en reiser. I Washington fikk jeg vite at det nå er over 9% arbeidsledighet, minstelønna er 7 dollar i timen, samtidig koster det 40.000 dollar i året å ha et barn på college. Frokosten jeg spiste i dag kosta 3 dollar.

Treforedlingsindustrien har slitt i motbakke lenge, på tross av at ny teknologi er i ferd med å gjøre produkter basert på tre til en viktig løsning i overgangen fra fossil energi til fornybar energi. Orkla planlegger å selge Borregaard fabrikker. Borregaard er en av de mest framtidsretta og moderne bedriftene i Norge som utvikler produkter på fornybar energi.Borregaard

Jeg deltok 16. september i Dagsnytt 18. Der møtte også E24s Per Vallebrokk. Jeg tror ordskiftet kan gi et godt bilde på forskjellen i mellom oss som vil ha en aktiv næringspolitikk og de som ønsker såkalt næringsnøytralitet. Innslaget er ca en halvtime ut i opptaket, altså rundt 18.30.

Dagsnytt 18 16. september

Norge trenger en aktiv næringspolitikk for å sikre framtidsretta grønne næringer basert på lange verdikjeder. Skipsfart, fisk, skog og vannkraft er bærebjelker for norsk næringsliv. Forvaltning av naturressursene skal gi ungdom arbeid i framtida. Uten gunstige rammevilkår ville ikke norsk skipsfart vært der den er i dag. Jeg mener vi må tenke på samme måte om treforedlingsindustrien, som vi har gjort med skipsfarten. Andre land, som Kina, satser nå på eierskap og foredling av naturressurser. Norge bør også gjøre det. Bevisste investeringer for å sikre et framtidsretta norsk næringsliv og en moderne infrastruktur har vi økonomi til. I dag er det for mye fokus på investeringer i utlandet.

  • Larsen Washington 2011 — Vi besøkte Rick Larsen, kongressrepresentant fra Washington og venn av Norge.
  • Capitol Hill sep 2011
  • Martin Luther King jr
  • Dwight D. Eisenhower

Analyse som tålte tidens tann

I “NyttpNytt” i dagens Ringerike Blad der avisen trykker sine tilbakeblikk står det å lese:

“For 10 år siden: Per Olaf Lundteigen (Sp) hevder at det er stor fare for at statlig overtagelse av sykehusene vil føre til at både akuttberedskapen og fødeavdelingen ved Ringerike sykehus vil rammes.”

Dette viser jo at vårt engasjement for lokalsykehusene og i mot foretaksmodellen har vart lenge og har vært riktig. I dag er det jo nettopp akuttberedskapen og fødeavdelingene som er under press.

Markering for Kongsberg sykehus

Etter radiodebatt med de andre partiene i Buskerud i dag var det markering for Kongsberg sykehus. I Kongsberg møtte engasjert lokalbefolkning, sykehusansatte og politikere opp.

Foto: Eriksrud, Høyre

Fra høyre på bildet er Elisabeth Furuseth, Sissel Orerød, Marit Neslo, Reidun Nedregård og Bente Nyhus. Alle sammen er ansatt ved fødeavdelingen på Kongsberg. De er sterke støttespillere for et sterkt sykehus på Kongsberg. De var veldig glade for min støtte.

I går var det debattmøte hos LO stat med Helleland (H), Rytman (Frp), Rygh (Sv), Kolberg (Ap) og meg. Der fikk jeg gode ord fra hovedtillitsvalgt i Vestre Viken for sykehusengasjementet, som også sa at Kolberg må ha et høyere presisjonsnivå. Påstanden Kolberg kom med i NRK Buskerud om at vedtak 108 i 2008 som slår fast at målet er å samle flest mulig av akuttfunksjonene ved fortrinnsvis et sted i hvert sykehusområde er avleggs ble kontant tilbakevist. Dette vedtaket må de ansatte forholde seg til hele tiden og kjenner godt til i sin arbeidshverdag.

Kolberg definerte også Fagforbundet som venstrekonservativt og sa at en slik konservatisme var han sterkt i mot. Jeg svarte at vi godt kan diskutere venstrekonservatisme kontra Høyre- light. Min holdning er at vi må ha både røtter og vinger for å få til utvikling og modernisme. I denne debatten brukte jeg Telenor som eksempel. Det var feil å børsnotere Telenor, noe som også ibefattet telefonlinjene, datanett og mobilmaster. Det å la Telenor beholde denne infrastrukturen etter børsnoteringen er som om Vesta skulle beholde veien når det ble aksjeselskap. Dette er det jeg kaller en Høyre-light politikk som rød-grønne velgere ber om at vi korrigerer.

Kampen for lokalsykehusene i Buskerud

I går var jeg i radiodebatt med Martin Kolberg i NRK Buskerud. Den starta 16.30, en halv time ut i dette lydsporet som starter med kortversjonen, kan du høre debatten: Sykehusdebatt

Arbeiderpartiet i Buskerud føler seg nå så presset at de istedet for å gå grundig inn i diskusjonen om Kongsberg Sykehus og de andre sykehusene i Buskerud sin framtid i valgkampen, velger å gå til personangrep på meg.

I forrige uke møtte 350 av Ringerike Sykehus sine venner opp for å vise at de trenger sykehuset sitt, tilsvarende sterke engasjement finnes i befolkningen og blant de sykehusansatte på Kongsberg. Da statsminister Stoltenberg besøkte Kongsberg i valgkampen garanterte han ikke for Kongsberg sykehus sin framtid som fullverdig lokalsykehus.

Kongsbergs ordfører Vidar Lande forsøker å tie ihjel at Kongsberg Sykehus er under kraftig press og foreløpig lavmål var nådd på Laagendalspostens møte i kveld der han fra talerstolen sa at min opptreden i sykehussaken er fæl. Jeg satt i salen og etter møtet gikk jeg ned til Lande og sa at istedet for å være takknemlig for det jeg har gjort i sykehussaken så går du til personangrep på meg. Det viser at du ikke er real.

Lundteigen du er fæl!

Jeg mener dette er sykehussaken slik den nå står i Buskerud:

Etter at fylkeskommunenes eierskap til sykehusene ble avviklet og erstattet med den foretaksmodellen vi har i dag, heter det seg at sykehusene ikke er underlagt direkte politisk styring, kun overordnede styringssignaler og budsjettrammer. På tross av påstanden har sittende regjering grepet direkte inn i sykehusdriften når det føles mest behagelig, som nå under valgkampen.
 
I april sa Vestre Viken helseforetak at det ikke var penger til operasjonsstua som er planlagt på Kongsberg Sykehus. I forrige uke fikk Vestre Viken beskjed fra Helse Sør- Øst om å bevilge 10 millioner, noe som økte et allerede stort underskudd. Ingenting er bedret når det gjelder sykehusforetakets økonomi siden april, ei heller har sykehusforetaket fått andre overordnede styringssignaler. Ordfører Vidar Lande og Buskerud Arbeiderparti skryter åpenlyst av sine gode kontakter i Arbeiderpartiets regjeringsapparat. Lande og Kolberg beskylder også meg for å snakke usant når jeg hevder at Buskeruds befolkning bør frykte for kirurgisk akuttberedskap og fødeavdeling ved Kongsberg sykehus, og de 10 millionene til operasjonsstue føres som bevis.
 
Vidar Lande er fornøyd med denne valgkampens inngripen for å roe gemyttene i Kongsbergs befolkning. Han burde heller lytte til alle de lokale sykehusforkjemperne, som nå er glade, men også realistiske. Realistene vet at en operasjonsstue kan brukes til planlagte operasjoner innenfor blant annet ortopedi, og selv om operasjonsstua burde være et argument for fortsatt akutt- og fødetilbud ved Kongsberg sykehus, så tilsier tidligere erfaring at den ikke blir det uten at noen kjemper for det.
 
At operasjonsstua ikke er vedtatt bygd før nå blir satt i sammenheng med helseforetakets vedtak 108 i 2008, der det står at målet er å samle flest mulig av akuttfunksjonene ved fortrinnsvis et sted i hvert sykehusområde. Dette vedtaket gjelder fortsatt og Helse- og omsorgsdepartementet er selvsagt klar over dette og lever godt med det. Det betyr at både Kongsberg og Ringerike er truet som fullverdige lokalsykehus på lengre sikt. Det er derfor ikke skremselspropaganda som sist uke fikk 350 av Ringerike Sykehus sine venner til å samle seg til kamp for Ringerike sykehus. Som Kongsbergs befolkning, og i motsetning til Lande med de 10 millionene, er også de realistiske. Rett etter valget er det nytt styremøte i Vestre Viken med foreløpig drøfting av strategiplanen og det er ventet endelig vedtak i desember.
 
Helseforetaket går i 2011 med dundrede underskudd og har 150 årsverk hittil i år over det som er budsjettert. Dette underskuddet må dekkes av driftskreditten til Helse Sør-Øst, som er fastsatt i statsbudsjettet. Tidligere kunne sykehus med store vanskeligheter utvide driftskreditten, slik er ikke systemet i dag.
 
Strategiprosessen vil bli avgjørende for Drammen-, Kongsberg-, Ringerike-, Blakstad- og Bærum sykehus sin framtid.  14. oktober er alle ordførerne i Buskerud innkalt for å bli informert om hva strategien innebærer. Dette mener man ikke er hensiktsmessig å ta før valget. Det vil komme nyheter som blir gjenstand for stor diskusjon særlig på Kongsberg- og Blakstad sykehus og ingen sykehuskamper i Norge er til nå vunnet uten at realistiske lokalpolitikere og befolkning har stått sammen.
 
I Buskerud er det Kongsberg sykehus som er mest utsatt. Da statsminister Jens Stoltenberg i valgkampen besøkte Kongsberg sa han at han ikke kjente til forholdene ved Kongsberg sykehus, da han besøkte Ringerike lovte han at sykehuset fortsatt skulle være et fullverdig lokalsykehus. Statsministeren kjente altså til forholdene på Ringerike. Ringerike er med andre ord fredet en stund til, mens Vidar Lande bør tenke på hvorfor statsministeren ”ikke kjente til” Kongsbergs situasjon. Det er bare trist at ordføreren på Kongsberg ikke er like offensiv på Kongsbergs vegne og mobiliserer folk, slik Ringerike sykehus sine venner med Astrid Johnsrud i spissen gjør på Ringerike.
 
Senterpartiet har aldri ønsket foretaksmodellen. Det er sterkt beklagelig at folk ikke har direkte innflytelse på sykehussektoren igjennom sine folkevalgte. Vi har også hele tiden ment at det som i alt annet arbeidsliv må finnes en stedlig ledelse på hvert sykehus. Når sykehussektoren attpåtil vanstyres igjennom et politisk spill slik vi nå er vitne til i Buskerud, så er det åpenbart at foretaksmodellen er overmoden for revisjon. De fra Buskerud som husker stortingsvalgkampen i 2009 vet at daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen fem dager før valget tok turen til Lier med en budsjettlekkasje og 250 millioners sjekk til kjøp av sykehustomt. Gullaug skulle bygges og Martin Kolberg var så glad at han kysset ministerens kinn. Siden har det blitt stille. Dette uansvarlige spillet kan ikke fortsette. Til det er sykehusene altfor viktig for vår velferd.
 
Senterpartiet vil innføre en modell som plasserer et tydelig ansvar helt i fra helseministeren til det enkelte sykehus. Demokratiet må igjen få virke, slik at velgerne ved valg kan kaste folkevalgte som ikke leverer et godt sykehustilbud til alle.

Ivrige Senterpartidamer i Skjåk i går kveld. Fra venstre: Mari Geilo, Solveig Hole Kleiven, Svanhild Geilo
Temaet var desentralisering.