Viser arkivet for august, 2009

Språk på bussen

Se youtubesnutt fra pressekonferansen med bussjåførene"

Det pågår på Drammens Tidenes nettsider en debatt om min holdning til utviklinga i bussbransjen. Jeg uttalte til avisa at folk må kunne norsk for å kjøre buss i Norge. Mange er enige i det. Men både denne gangen og tidligere når jeg har tatt til orde for at fri flyt av arbeidskraft uten skikkelig vern i lovverket er i ferd med å true norske lønns- og arbeidsvilkår, så har markedsliberal ungdom benytta anledningen til å feilsitere meg. Denne gangen Unge Venstre i Buskerud, som sier til avisa at jeg vil ha etnisk norske bussjåfører. Dette er vrøvl og en avsporing. Unge Venstre vet sjølsagt at en ikke trenger være etnisk norsk for å kunne snakke norsk!

Det er mange dyktige sjåfører med innvandrerbakgrunn på norske busser. Men jeg aksepterer ikke at enkelte yrker blir underlagt så dårlige vilkår, at det blir yrker nesten bare for innvandrere. Integrering må også innebære at innvandrere integreres til ulike yrker, og ikke i stor grad blir utsatt arbeidskraft i lågtlønna jobber. Det er det som skjer når lønns- og arbeidsvilkåra svekkes i hele bransjer og det er negativt for alle som skal bo og leve i Norge under norsk kostnadsnivå.

Noen busselskaper har innført språkopplæring, men fagforeningene ønsker styrka opplæring og at flere busselskap innfører det. Innleid arbeidskraft blir mer vanlig, blant annet i Transportbransjen hvor innleide utenlandske sjåfører (fra andre europeiske land) fra utleiefirmaer blir flere. En av årsakene til det er låge lønninger. Helse, miljø og sikkerhet blir satt under press i anbudsprosessene. Det må bli et krav i alle norske anbudsprosesser at norske lønns- og arbeidsvilkår må overholdes for å kunne vinne. Og skal det tas hensyn til helse, miljø og sikkerhet på en forsvarlig måte, må også sjåførene kunne gjøre seg forstått på norsk. Lovverket skal verne i mot midlertidige ansettelser etter at den rød- grønne regjeringa reverserte Bondevik 2 regjeringas forslag om å åpne for utstrakt bruk av midlertidige ansettelser. Regelen skal være at bussjåfører skal ansettes fast i selskapet, når de utfører selskapets ordinære arbeid.

Dagens utvikling strider i mot målsettinga og da må vi se på om kravene som må oppfylles for å vinne anbud må strammes inn. Et av kravene som kan svekke lønnsomheten i å leie inn arbeidskraft på korte kontrakter fra andre land, er kravet om at sjåførene må kunne norsk.