Viser arkivet for august, 2009

Seier for grønn industri!

FOLLUMSTØTTE – GJENNOMSLAG FOR SENTERPARTIETVANSKELIG FOR NRK BUSKERUD

Jeg har lenge jobba for at det skal bli ei ny framtid for treforedlingsindustrien i Norge. Det er uante muligheter i norske naturressurser, kombinert med moderne teknologi. Der kan nøkkelen til å løse klimakrisa ligge. Hvis vi i framtida kan lage produkter på råstoff fra fornybare naturressurser, istedet for fossile, hvis energien vi bruker ikke forurenser, så er vi mye nærmere et godt miljø enn vi er i dag. Altfor få politiske ledere har sett den muligheten som ligger i grønn industri. For å sette skikkelig fokus på det vi i Senterparti har jobba med å sette på kartet lenge, dro vi til Follum tirsdag.

Der lanserte vi planen om en investeringsstøtteordning for miljøteknologi (beskrevet her i bloggen) og vi lova de frammøtte fra pressen å gjøre det vi kan, med den tyngden vi har i regjeringa, for at det skulle bli penger i neste statsbudsjett. Statsbudsjettet er gjenstand for regjeringsforhandlinger denne uka. Sånn fungerer demokratiet, heldigvis. Alle partier må samle flertall for sitt syn før enn kan få noe gjennomført. Det er derfor en seier for meg og Senterpartiet at Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad på Follum lanserte den nye ordningen miljøteknologi – investeringsstøtte i dag.

At vi på tirsdag ikke kunne forskuttere forhandlingene fikk Ringerikes Blad til å fokusere på at de ansatte var skuffa over at Senterpartiet ikke kom med løfter. NRK Buskerud synes det var for langt å reise til Hønefoss (i motsetning til DN, TV2, Nationen, ANB) og tok seg ikke bryet med å ringe meg, men brukte Ringerikes Blads nettvinkling i radiosendingene gjennom hele tirsdagen. (En vinkling som ble betydelig moderert i avisas papirutgave onsdag, som var mer gjennomarbeida.)

Men toppen av slett journalistikk var ikke nådd med det! I dag kunne NRK Buskerud nemlig meddele at Sylvia Brustad kom til Follum med penger, i motsetning til Liv Signe Navarsete som ikke ga slike løfter da hun var på fabrikken tirsdag! NRK Buskeruds radiomeldinger er resultat av den generelt grunne og dårlige samfunnsjournalistikken de bedriver. De evner ikke å se sammenhenger og viser ingen interesse for å følge med på hva vi i Senterpartiet engasjerer oss i og har et ærlig oppriktig engasjement for.

Tirsdag sa jeg at størrelsesorden 100 millioner var realistisk i denne runden. I dag kom svaret i form av regjeringens pressekonferanse på Follum. Senterpartiet har nådd fram i forhandlingene. At myndighetene nå åpner døra med en støtteordning, gjør at det er grunn til å være optimist på vegne av Senterpartiets mål om at staten skal bli en aktiv bidragsyter for utvikling av grønn industri i Norge.

Regjeringen gir nå investeringsstøtte til kommersialisering av miljøvennlige løsninger. En slik investeringsstøtteordning vil gi den norske miljøteknologisatsingen et betydelig løft. Investeringsstøtteordningen skal administreres av Innovasjon Norge og skal hete miljøteknologi – investeringsstøtte. Ordningen skal være oppe å gå fra 2010. Ordningen er i dag på 100 millioner kroner. Biooljeprosjektet på Follum er eksempel på et prosjekt som kan få investeringsstøtte over denne ordningen.

For meg og Senterpartiet er dette et første skritt i riktig retning. Vi vil bruke dette gjennombruddet til å fortsette kampen for en offensiv politikk og satsing på grønn industri. Det ligger store muligheter i grønne næringer i framtida. Det kan bli Norges viktigste bidrag til å løse klimakrisa. Jeg ønsker at ungdom i Buskerud skal kunne ta utdanning i naturforvaltning og utnyttelse av teknologisk kunnskap og vite at det finnes moderne grønne arbeidsplasser i fylket.