Viser arkivet for august, 2009

Noen av de som bygger landet

I dag var jeg på et veldig godt møte med Maskinentrepenørenes Forbund (MEF) i Larvik. De orienterte om situasjon i anleggsbransjen i Buskerud, Telemark og Vestfold. Beskjeden var at tiltakspakkene som ble satt igang i mot finanskrisa har fungert. Det er bra med arbeid, men maskinentrepenørene har fortsatt ledig kapasitet. Bransjen er opptatt av at prosjekter kan bli billigere, hvis tidsfristene blir mindre rigide og at veibevilgninger gitt inneværende år må kunne overføres til bruk året etter. De frykter at det kan bli mindre å gjøre til vinteren.

Kompetansebehovet i bransjen gjør at vi per i dag ikke utdanner nok anleggsmaskinførere. Kapasiteten er i dag 450 plasser på landsbasis, men behovet er i følge bransjen 700 – 800 plasser. Derfor ba de oss om å ta vare på landslinjene som har god kvalitet og å øke kapasiteten.

Det er lite innslag av utenlandsk arbeidskraft og firmaer i bransjen fordi arbeidet er så krevende at det forutsetter lang erfaring med norske forhold. OPS (offentlig-privat samarbeid) prosjektet på E18 Grimstad vant tyske Bilfinger Berger. De har tapt rundt 1 milliard på kontrakten blant annet fordi de ikke kjente norske forhold godt nok. MEF, som arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon, er opptatt av at det sikres skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser i kontraktene. De vil ha allmengjøring av tariffavtaler, også for anleggsgartnere, der det er størst innslag av utenlandsk arbeidskraft.

Vegvesenets nye anbudspraksis fungerer. Det er bra at en nå fordeler mer ut over året i små og flere anbud. Det gir større konkurranse. Men MEF deler mitt syn på at funksjonskontraktene for sommer – og vintervedlikehold er for store. Det blir for få entrepenører som legger inn anbud. Jeg skal få detaljene i forslag til forbedringer på dette og ta det opp med Samferdselsministeren.

I møte med MEF kom regjeringspartiene godt ut, fordi vi har bidratt til faktiske forbedringer for anleggsbransjen. Det gir mange viktige arbeidsplasser. Senterpartiets syn på nærings- og samferdselspolitikken er i veldig mye sammenfallende med MEFs.