Viser arkivet for juli, 2009

Grensekontroll

I Buskerud, men også mange andre plasser i landet, skjer det altfor mange innbrudd i hytter og hjem. Innbruddene og andre former for tyverier gjør mange usikre. En stor andel av vinningskriminaliteten begås av folk som bare er på gjennomreise i Norge. Og det har tiltatt etter at det ble passfrihet i mellom Norge og flere land i Europa. Schengen- avtalen regulerer i dag store deler av norsk grensekontroll og virker som en begrensing på norske myndigheters muligheter til å stoppe kriminalitet. Derfor har jeg og andre i Senterpartiet tatt til orde for å gjeninnføre passkontrollen ved grensa.

Senterpartiet på TV2

Frp vil ikke stå til ansvar for at de i sammen med Høyre og Arbeiderpartiet våren 1997 meldte oss inn i Schengen- samarbeidet som hittil har stått i veien for en mer effektiv grensekontroll.

Frp på TV2 nett

Og lavmål i debatten blir nådd med beskyldninger fra Europeisk Ungdom.

Europeisk Ungdom på TV2 nett

I stedet for å delta i debatten kommer den føderale ungdommen med historieløs skittkasting. Senterpartiet har vært utsatt for dette mange ganger, men usannheter blir ikke sannere ved å gjenta dem. Europeisk Ungdom burde vite at det var den som med kraft forfekta Europas Forente stater og som endog skreiv en bok om det, som blei skutt på Akershus etter siste krig. (V Qusling blei forøvrig henta inn som forsvarsminister i en Bondepartiregjering i ei tid da det var vanlig at dyktige menn fra forsvaret fikk denne posten. Han var ansett for å være en dyktig militær, men så langt jeg har hørt blant historikere ikke medlem av Bondepartiet.) Jeg er sjølsagt verken føderalist eller nasjonalist. Jeg vil ha et samfunn der styring er underlagt nasjonalstatenes demokratiske kontroll. Og jeg vil ha en politikk som tar i bruk styringsmulighetene som kan gi utjamning mellom folk både nasjonalt og internasjonalt. Og det norske folk er ikke noe bedre enn andre folk. Solidaritet må skapes i samarbeid mellom sjølstendige stater, som i FN.

Sannheten er at fri – flyt – politikerne ikke vil ha noen diskusjon om konsekvensene av fri – flyt – politikken. Det er ikke tvil om at den politikken det nå legges opp til i Europa skaper et hardere samfunn. Seinest i dag skriver Aftenposten om hvordan velferdsstaten kan komme til å svekkes av systemet. Og Frps løsning på Schengen- problematikken er klassisk: de vil ikke gjøre noe med den frie flyten av mennesker over grensene, fordi det er ubekvemt for nordmenn på reise. Nei, Frp vil avskrekke ved å gjøre soningsforhold i Norge hardere.

Samme løsning finner markedsliberalistene på velferdssida. I oppslaget i Aftenposten har et regjeringsoppnevnt utvalg, som skal se på om noen av de norske velferdsordningene er for gunstige i et samfunn med stor arbeidsinnvandring, starta diskusjonen. Blant det som nevnes som mulige scenarioer er kutt i ordninger for syke, stramme inn ovenfor de som på medisinsk grunnlag har fått innvilga uføretrygd, se på om barnetrygden er for gunstig, kontantstøtta, dagpengene osv osv.

Slike løsninger tvinges fram fordi sterke kapitalkrefter ser nytte av fri-flyt. Og fordi systemet er bekvemt for de som har nok til å reise for morroskyld og pleier en stadig voksende middelklasse, er ikke protestene veldig store. Men stadig flere må altså tilby sin arbeidskraft i et marked der kjøperne har større makt fordi tilgangen på dem er ubegrensa. Verst går det utover jobber som ikke krever autorisasjon eller spesiell utdanning og språkkunnskaper. Altså de lågtlønna jobbene, der de som hyppigst også ender med behov for velferdsstaten tjener til livets opphold.

I stedet for å bygge trygge og stabile samfunn i Europa, som kan tilby folk arbeid på heltid og til skikkelig lønn i forhold til kostnadsnivå, så er det fri-flyt-politikken det satses på. Folk blir dratt bort fra sine røtter mot usikre, midlertidige jobber, uten rett til skikkelig lønn eller arbeidsforhold. Høyre-sida kaller det frihet.

Jeg er for at en skal gjøre sin plikt før en kan kreve sin rett i et samfunn. For å kunne gjøre det må alle få en real kjangse. Den markedsliberale fri flyt politikken virker i helt motsatt retning.

Den grenseoverskridende kriminaliteten er et symptom på det.

ad pass på svenskegrensen

Ja det synes jeg er helt ok å få tilbake den ordningen vi hadde før vi kom inn i Schengen som ingen fikk mulighet til å velge her i landet.
Jeg vil heller ha det enn den generelle overvåkning HELE befolkningen nå blir utsatt for via internett,telefon og andre muligheter som datalagringsdirektivet og annet av den slag .FRA loven i Sverige eks.
Europa nærmer seg et totalovervåket samfunn om vi ikke allerede er det og som man har vært veldig opptatt av når det gjaldt ØstEuropa.
Vi merker det ikke.
Dessuten må en vise pass om det plutselig “passer noen” at vi gjør det.
Jeg synes faktisk at det er et godt argument å ha fysisk kontroll over egne grenser iberegnet tollkontroll.

Ellers synes jeg Lundteigen har mye konstruktivt når det gjelder endringen av skattleggingen av små og mellomstore bedrifter.
De som utvikler nye ideer må utvikle de her i Norge og ikke som Innovasjon Norge gjorde i et tilfelle:solgte ut ideen fordi bedriften skyldte Iinnovasjon Norge penger!!! slå det idiotiet!!
De store bedriftene inkludert bondelaget og skogeierne har jo nå sammen med NHO laget en organisasjon som skal drifte /lobbe interessene for privat eierskap i Norge mot regjeringen når det gjedler skatt.Vi må følge litt med dem kanskje???
Brit Lien

Godstog og motorsag

I forrige uke ble jeg med toget fra Hønefoss til Bergen. Og fikk se arbeidsforholda til de som driver i godstransporten. Alle som jobber langs jernbanen ser at det høgges altfor lite langs linjene. At det gror igjen langs veier og jernbanen ble omtalt i nyheten i går også. Over fjellet til Bergen er det grønne tuneller. Jeg dro til Bergen for å snakke med NSB om Bergensbanen.

Vi var også innom en biobensinfabrikk. Framtidas næringsliv skal bygges på fornybare ressurser og jeg setter stor pris på å få utvida kunnskaper om den type produksjon.

Dagen blei avslutta med en duell om EU på torgallmenningen! Motstander var Gjermund Hagesæter i fra Frp. En ting kan velgerne ihvertfall være sikre på til valget: Senterpartiet vil aldri bidra til en norsk EU- søknad og en regjering der vi inngår vil aldri søke.

I helga var jeg på Bygdeungdomslaget sitt landsstevne på Toten. Der var det veteranfest på kvelden. På dagen var jeg med på Buskeruds lag under motorsagtevlinga.

Takk til Marte Syrdahl Grette som sendte meg bildene. Det var gøy. Og ikke værst at ungdommene lot en veteran få på plass på laget. Buskerudlaget kom på 6. plass.

Hallingmarken

DIN FRITID – I VÅRE DISTRIKTER?

Sp arbeider for økt oppmerksomhet rundt nordmenns fritidsarena – distriktene. Uten levedyktige lokalsamfunn mister vi muligheten til å fiske stor ørret i kultiverte vann, drive innover høyfjellet i preparerte løyper, filme og jakte i fjell og skog. Lokal innsats vedlikeholder og drifter våre fritidsarenaer.

Det er tida for å ta bilder. Eli Hovd Prestegården og Ole Johnny Stavn, er toppkandidater i sammen med meg til valget i Buskerud. Og det er tida for å forklare store sammenhenger i politikken vår med få ord. Teksten over er et eksempel på det. Målet er at velgerne avgjør valget med kunnskap om hva vi står for.

Ordfører Gerd Eli Berge er også klar for innsats i valgkampen! I august venter vi besøk av Liv Signe Navarsete.

Turklar. Nå om dagen foregår livet på og fra setra. Hallingmarken i helga var et flott avbrekk.

Nei til EU hadde stand. Og Ingeborg Skjold hadde tatt med seg verdens beste turkamerat!

KVESS KNIVEN KVASSHEIM!

I dagens Klassekampen oppfordrer jeg Venstres Gunnar Kvassheim til å kvesse kniven. Avisa har i det siste hatt en god debatt om næringspolitikken. De som vil omstilling i grønn retning bør kvesse knivene, for det er en stor jobb som må gjøres. Her er innlegget:

KVESS KNIVEN KVASSHEIM!

I Klassekampen 1. juli kommenterer Venstres Kvassheim at jeg arbeider for en aktiv næringspolitikk som kan gi grønne arbeidsplasser.

I denne stortingsperioden har det vært brei enighet mellom regjering og opposisjon om å satse på olje- og gass og velferdsforbedringer for de som tjener godt. Dette har vært en stilltiende prioritering og overenskomst. Senterpartiet har innenfor regjeringsarbeidet prøvd å dreie fokuset mot økt produksjon av fornybar energi og en fordelingspolitikk som prioriterer folk som tjener rundt 150 kroner i timen. Dette har vi ikke fått gjort nok med. Venstre har i den økonomiske politikken ikke hatt noen tung annerledes prioritering enn det som er konsekvensen av den stilltiende overenskomsten.

Finanskrisa har enda klarere synliggjort behovet for å investere i norsk grønn næringsutvikling. Verdens tre store kriser, finans, matvare- og klimakrisa må løses og omstilling fra olje- og gass til fornybarproduksjon er Norges viktigste bidrag. Mitt innspill på Senterpartiet og Res Publicas seminar om næringspolitikk i en krisetid bygde på det faktum at; karbon og karbonmolekylet er helt sentralt i en rekke kjemiske prosesser og produkter, og i energiforsyninga. Alt karbon stammer fra fotosyntesen, enten i dag eller for millioner av år siden.

Et av disse fornybare karbonproduktene er tømmer. Vår treforedlingsindustri er i krise. Markedet for avispapir stuper. Mer av det mindreverdige trevirke må sjølsagt brukes som energi til oppvarming. Men framtidas utfordringer krever langt mer av oss. Den praktiske kunnskapen om fotosyntesen og at karbonmolekyler er en begrensa ressurs, må gjøre at vi beveger oss over i fra de primitive løsningene som er å brenne opp karbonet til å raffinere det til avanserte produkter. Borregaard er et norsk verdensledene selskap på dette oområdet. Det er denne tradisjonen som må gi innhold til uttrykket framtidas grønne industri.

Etablering av en kjemifabrikk på Follum i Hønefoss skal være en pioner for en slik utvikling i innlandsnorge, hvor det er skau på alle kanter. For å realisere dette trengs statlig støtte for å få prosjektet lønnsomt. Hvis vi ser tilbake på vår stolte industritradisjon, er det nettopp samspillet mellom private eiere og staten som har gjort slik industriutvikling mulig. Derfor må Innovasjon Norge styrkes med nødvendig kapital. Innovasjon Norge må også bestå av en statlig næringsbank som har nødvendig kapitalstyrke, langsiktighet, risikovillighet og pris, slik at det blir satt nødvendig fart i denne industritenkningen.

En slik grønn industripolitikk er nå lovlig i henhold til EUs konkurransepolitikk. Senterpartiet representerer her en nytenkning, så kvess kniven Kvassheim! Er du med på en slik konkret politikk for grønn næringsutvikling?