Viser arkivet for mai, 2009

Sorg og asfalt

Det er hektiske, men lærerike dager.

I går var jeg på Institutt for sjelesorg i Modum og besøkte direktør Arne Tord Sveinall. Instituttet hjelper folk som er i sorg eller opplever en vanskelig periode i livet som følge av brudd eller andre ting. Jeg og Senterpartiet var pådrivere for at de skulle få 1 million over statsbudsjettet til å hjelpe folk som har brutt ut av sekter og trenger støtte for å gå videre i livet. Etterpå besøkte vi Modum Bad og Vikersund Bad, behandlings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Både sjel og kropp må være i orden for at vi skal ha arbeidslyst og arbeidsevne. I Modum er det grønne omgivelser og mulig å finne ro. Alle institusjonene er viktige private supplement til offentlig helsevesen, som drives etter andre prinsipper enn rein kommersiell forretningsvirksomhet. I Senterpartiet er vi opptatt av å sikre et lovverk og rammevilkår som gjør den type drift mulig.

Rundturen ble avslutta hos entrepenør Albert Hæhre og der diskuterte vi asfalt! Rundt regna betyr 1 milliard til mindre vedlikeholdsprosjekter og opprustning på vei, 500 årsverk. Vi er enige om at de tiltaka som er satt i gang som følge av finanskrisa vil gi flere årsverk. Men vi er utålmodige og vil gjøre mer! I Buskerud er behovet for opprustning og vedlikehold av vei stort, ikke minst på fylkesveiene. Det er områder av landet du ikke kommer deg fram med sykkelhjelm eller trikkekort, der må vi bygge vei.

Island og EU

Det er den alvorlige økonomiske krisa Island har kommet ut for som gjør at den islandske Regjeringen nå legger EU uenighet til side og ber Alltinget om tilslutning til å sende søknad om EU- medlemskap.

Jeg og Åslaug Haga var på Island tidligere i år for å vise at vi bryr oss om Islands framtid. Vi ønsker oss norsk politisk handlingsvilje for å bistå Island i landets krisetid.

Islendingene snur hver eneste stein for å finne løsninger, men ingen trur at søknadsprosessen med EU blir enkel. For flertallet på Island så er det ikke EU og EUs politikk som er bakgrunnen for ønsket om en søknad. Det viser at det er en veldig vanskelig situasjon islendingene er oppe i.

Senterpartiets søsterparti Framsoknarflokkurin er med å utgjøre flertallet for en søknad, men har stilt krav til å beholde sjølråderetten over fisken, landbruket og naturressursene.

Til nå har aldri EU gitt slike innrømmelser som mange på Island krever til noe søkerland. Veien for Island er derfor lang. I en meningsmåling 11. april svarte også 54, 4% at de i var i mot å i det hele tatt sende en søknad.

Det er like stor motstand på Island mot fjernstyring fra Brussel og avgivelse av suverenitet som i Norge, men landet er dessverre i en langt vanskeligere situasjon enn oss. Jeg skulle derfor ønske meg en kraftfull norsk innsats for å bistå Island, om Island ønsker det. Slik at islendingene kunne avklare sitt forhold til EU på et mindre presset grunnlag enn de gjør nå.