Lundteigens blogg

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer – sin idé om det gode livet – trengs det et lokalmiljø som skaper trygghet, identitet og kulturelt rotfeste. Samtidig må den enkeltes rettigheter ses i lys av andres rettigheter. For stor frihet for noen fører til mindre frihet for andre. Trygge lokalsamfunn preges av samhold, samvirke og jamstilling mellom ulike grupper.

Du er ikke medlem av denne sonen.

Inviter noen til å bli medlem Lundteigens blogg er en åpen sone. Alle som vil kan bli medlem.

Send tips

Aktivitet

Statistikken er sist oppdatert 09.04.2014 07.04.
Bidrag fra alle
98 innlegg
132 kommentarer
51 bilder
93 medlemmer
Nye bidrag siste uke
0 innlegg
0 kommentarer
0 bilder
1 medlemmer

Vertene i Lundteigens blogg

Vertene er de som administrerer sonen.

Georg S. B.
Lars G.
Lundteigen P. O.
Ragne B. L.

Nye medlemmer

User_128x128Lab R.
Janne E. H.
Mira S.
User_128x128Elias E.
User_128x128Asbjørn E.
User_128x128Geir B.
User_128x128Torstein E.
rolf-arne n.

På kartet

De siste bidragene i sonen på kartet