Nasjonal veksthussatsing

Vi tar maten vår for gitt. Men vi vet at naturkatastrofer, terror og kriger kan hindre den matvareimporten som vi idag er så avhengige av.
Jeg mener Norge bør opprette veksthus over hele landet for nettopp å sikre oss rask og sikker tilgang på sunn og god mat.

Planteføde krever mindre energi enn kjøtt, og dessuten trenger vi ideelt sett 90% vegetabilsk føde for å holde oss sunne og friske. Veksthus kan sikre oss sunn, kortreist og miljøvennlig mat til konkurransedyktige priser, dersom rammevilkåra er riktige.

En veksthussatsing krever kompetent arbeidskraft. Ennå har vi en bondestamme igjen å rekruttere fra, men vi må smi mens jernet er varmt og gjøre noe før alle slutter i faget. En veksthussatsing vil kunne bidra til å stabilisere og kanskje øke rekrutteringen til landbruket som helhet. Ennå har vi landbruks- og gartnerskoler i funksjon som bare venter på studenter.

Vi har nok av verktøy som Innovasjon Norge, grossistledd og hele landbruksbyråkratiet ellers som står der klare til å finansiere og hjelpe. Forskningsmiljøer skorter det heller ikke på, og forskningen er kommet langt både når det gjelder sykdomsbekjempelse og varmepumpeteknologi. (Det eneste som mangler er trolig politisk vilje!)

Oppvarmede drivhus krever energi. Vi har jo ren energi i overflod: Strøm. Hva om man kunne tilby en lav, fast strømpris slik at Norge kunne være selvforsynt både med frukt og grønt året rundt?! Det koster ikke mye å produsere og levere 1 kWh strøm – 5 øre hørte jeg nylig. Altså kunne man enkelt tilby veksthus 10 øre/kWh for å være sikker på overskudd, tilsvarende hva kraftkrevende industri har fått tidligere.

Uavhengig av vær og geografi kan Norge være sjølvberga med mange mindre produksjonsenheter. Spredt produksjon minsker risikoen for smitte og evt. sabotasjeangrep. Egenprodusert mat er lettere å kvalitetssikre enn importert – sjølgjort er velgjort!
Vi har ikke lenger nok settepoteter og åkerlapper overalt som i 1940. Veksthus kan bli et viktig supplement til det tradisjonelle landbruket som vi har idag.

Vist 235 ganger.
Annonse