Mitt innlegg i finansdebatten

Her er innlegget jeg holdt ved framleggelsen av Statsbudsjettet 2012 i Stortinget, 7. oktober 2011

“Har du vært i ett selskap hvor du har måttet skamme deg over ett par arbeidsslitte hender- da har du vært i dårlig selskap.” Bjørnstjerne Bjørnson

Største utfordring:

Arbeid for et mer desentralisert produksjonsliv

President,

Norge står framfor en svært endret internasjonal økonomisk og politisk virkelighet.

De siste ti års ideologiske tiljubling av friest mulig kapitalbevegelser over landegrensene, med tilhørende svekkelse av nasjonalstatenes sikkerhetsregelverk overfor finansinstitusjonene, basert på erfaringene fra finanskrisa i 1930-åra, har skapt mye økonomisk spekulasjon og kortsiktig økonomisk tenking.

Prisen må en gang betales. Den globaliserte økonomien hadde ikke globale økonomiske institusjoner som var satt i stand til å takle risikoen.

Som flere av oss kritikere av denne globale iscenesatte spekulasjon har sagt lenge, var det nasjonalstatenes økonomiske muskler som måtte brukes for å dempe første fase i finanskrisa.

Nå er mange store og viktige lands økonomiske muskler oppbrukt og vi står overfor en svært alvorlig statsgjeldskrise i mange toneangivende økonomier.

Det vil finne sin løsning, men den frie kapitalismens historie er økonomiske kriser – som også endrer de politiske forhold.

Dagens svært høye ungdomsarbeidsledighet i land som Italia, og tydeligst Spania med over 45 pst., er mer enn bekymringsfull når vi kjenner deres historie.

Norge er i en motsatt nasjonal situasjon. Vi låner ut penger – det blir vanskelig å unngå tap.

Men dette blir ikke den største utfordringa for en rødgrønn regjering. Det mest krevende blir å sikre stabil økonomisk aktivitet over hele landet gjennom et mer allsidig produserende næringsliv basert på våre enorme naturressurser – og full sysselsetting av vår kompetente arbeidskraft.

Økonomisk aktivitet i Norge må desentraliseres for å skape en sunnere realøkonomi: Nå må realøkonomien komme i forsetet – finanssektoren i baksetet.

For Senterpartiet ligger det et desentraliseringsperspektiv over alt dette arbeidet. Å skape lengre verdikjeder basert på våre fornybare naturressurser er den store næringsøkonomiske utfordringa. Bortfall av matproduksjonsavgiften for næringsmiddelindustrien er ett stort og viktig tiltak.

Næringsnøytralitet, i det offentliges økonomiske virkemidler, er en tvillingbror til friest mulig kapitalbevegelser. Næringsnøytralitet fra statens side duger ikke for kraftfullt å utvikle eksempelvis vår viktige treforedlingsindustri. Norge uten treforedling er ikke Norge.

I denne usikre og utrygge internasjonale situasjonen legger regjeringen fram et nøkternt og stramt statsbudsjett.

Senterpartiet står for ei slik linje – nøkternhet i statsforvaltningen. Orden i offentlige finanser og eget hus er for oss viktige leveregler.

En betydelig del av de økte økonomiske ressursene som skapes i norsk økonomi neste år – og som kommer staten til det del – brukes på finansiering av bedre kommunikasjoner og sikring av velferdstilbudet i kommuner og sjukehus. Senterpartiet har prioritert sterkt tryggere og bedre veger og et mer moderne jernbanenett. Likeledes å sikre en god helseomsorg i kommunen og på sjukehus.

Likevel; kommunebudsjettene for 2012 blir stramt. Derfor blir arbeidet Sammen om en bedre kommune, i regi av Kommunal- og regionaldepartementet, svært viktig framover.

Dette går ut på praktisk læring i å utnytte ressurser bedre gjennom samarbeid mellom ansatte, folkevalgte og administrasjonen. Et arbeidsmiljø som skaper arbeidsglede og positivt nærvær gir inspirasjon til å utvikle det myndige menneske. Dette bør gi redusert sjukefravær i helse- omsorgssektoren.

Sp står oppreist og sammen bak dette nøkterne budsjettet i møte med ei ny tid hvor sterkere prioritering og sparsommelighet – i alt virke – blir viktigere.

Ei ny tid hvor stimulering av et mer allsidig, desentralisert produksjonsliv i Fastlands-Norge må prioriteres.

Som land har vi sterk finansiell styrke og styringsfart til å styrke realøkonomien – hvor finansnæringen er stillaset og ikke selve byggverket

Vist 216 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder