Kriminalpolitikk med fornuft

I et møte på Politihuset i Oslo tidligere i uka fikk jeg ny innsikt i politiets problemer med håndteringa av kriminelle asylsøkere.

Hvis en norsk statsborger tas for noe kriminelt, blir vedkommende sluppet fri inntil dommen er klar og han/henne skal inn til soning, om forbrytelsen ikke er av en slik art at vedkommende må holdes innesperra.

En asylsøker som ikke har fast bosted i Norge, behandles på akkurat samme måte om han/henne tas for eksempel for narkotisalg i Oslo. Det er sjølsagt mye vanskeligere å spore en person uten tilhørighet til landet, bostedsadresse, arbeid osv. Resultatet er at politiet ikke finner de når de skal inn!

Dette er så ufornuftig at politiet må få politisk tilslutning til å kunne holde asylsøkere mistenkt for kriminalitet innesperra inntil rettsprosessen er avklart. Så må avklaringa komme så raskt som mulig, for tida i varetekt må begrenses. Men det Jan Bøhler og Rune Gerhardsen har tatt til orde for når det gjelder politiets mulighet til å holde kriminelle asylsøkere unna gatene, er jeg helt enig i. Vi kan jo ikke sitte stille og gjøre politiet hjelpesløse. Når asylsøkere uten opphold har fått sin dom er jo ofte enden på visa at de skal sendes ut av landet. Avgjørelsene må kunne effektueres ellers mister folk tillitt til rettsvesenet og det undergraver hele asylinstituttets legitimitet i befolkninga. Det taper alle andre enn de som begår kriminalitet på.

Det er hektisk valgkamp. Jeg har ikke fulgt med i alle debatter og utsagn, men forstått at det har oppstått en diskusjon. Jeg støtter en styrking av politiets muligheter, og vil ikke tas til inntekt for noe annet enn det jeg sjøl har uttalt meg om i dette innlegget og andre steder.

Vist 272 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

SÅ flott! Velkommen etter!
Det er så godt å se at holdninger som dette ikke er stigmatiserende og preget av fremmedfrykt!

Men – gjelder holdningene dine folk som er en fare for rikets sikkerhet også, Per Olav ?
Eller bør de gå fri, mens hasjselgere sperres inne ?

Annonse

Nye bilder