Bompenger E 134

Jeg mener at E 134 gjennom Kongsberg bør finansieres uten bompenger.

I den økonomiske tida vi nå har lagt bak oss har bompenger vært eneste utvei for å få framdrift i utviklinga av stamveiene i Norge. Jeg har derfor stor forståelse for at samferdselsministeren og lokale folkevalgte rundt omkring i landet har valgt bompengeløsninger. Både Kongsberg bystyre og fylkestinget hadde rett i at bompengefinansiering var riktig strategi for å få E134 på det nasjonale samferdselskartet. Jeg forstår at lokalpolitikerne mente at et vedtak om bompenger var veien å gå for å kunne være med å kjempe om kronene i NTP (Nasjonal Transportplan).

Men, nå er situasjonen en annen. Finanskrisa gjør at det er behov for kraftfulle statlige investeringer i kommunikasjoner. Jeg mener at det bør føre til at en nå planlegger uten bompengefinansiering. Kommunestyret og fylkestinget har nå gjort sin jobb, nå er det opp til Stortinget å vise ansvar. NTP kommer i februar/mars. Jeg mener at den nye situasjonen i økonomien må gjenspeiles i NTP, også i forhold til finansiering av prosjektene.

Jeg vil jobbe for en løsning uten bompenger for E 134 fordi jeg mener det er en fornuftig og realistisk løsning. Dette er ikke populisme, slik Kongsberg ordfører Vidar Lande sa mandag.

Vist 176 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder