Sødra Cell Tofte

7. oktober var Knut Kvale (Øvre Eiker Sp), Ole Furua Rødby (Hurum Sp) jeg på Cødra Sell Tofte for å sette oss inn i situasjonen og framtidsmulighetene for treforedlingsindustrien.

Her i fra kontrollrommet på fabrikken hvor det er fem personer på skiftet og døgnkontinuerlig drift.

Bård Bergvik er den lengst ansatte operatøren og Terje Wahlberg den yngste. Direkrøren er Christen Grønvold – Hansen

Kommentarer


I valgkampen 2005 valfartet de rødgrønne til Skien.
Nedleggelsen av papirfabrikken der hadde ( i følge dere) ikke skjedd med en rødgrønn regjering.
Saken var nemlig slik at Bondevik ikke hadde verktøy i verktøykassa si. Med de rødgrønne skulle vi få en aktiv næringspolitikk og verktøykassa fylles.

Nå spøker det for Sødra. Og Norske Skog legger ned resten her i landet.

Er det på tide å innrømme valgflest og jug?