Dagens leder i Laagendalsposten

Aldri tidligere har jeg fått så god omtale i Laagendalsposten. Det satt antagelig langt inne. I dagens leder blir Senterpartiets innsats i sykehussaken påaktet og den upresise språkbruken i garantiene fra ansvarlige myndigheter og andre påpekt. Jeg legger lederen her.

Leder Laagendalsposten 29. september, Lars Arntzen

Nå har Lande en jobb å gjøre

I går kom beskjeden mange har fryktet: En arbeidsgruppe i Vestre Viken går inn for at fødetilbudet i Kongsberg flyttes til Drammen. Forslaget fra arbeidsgruppen innebærer at akuttkirurgien lider samme skjebne. Et slikt forslag kommer ikke til å bli vedtatt uten kraftige protester, og det kan brygge opp til politisk kamp den nærmeste tiden. Da bør Arbeiderparti- ordfører Vidar Lande kjenne sin besøkelsesti og bruke sine kontakter for alt det er verdt.

Arbeiderpartiet med ordfører Lande i spissen har flere ganger utstedt garantier for tilbudet ved sykehuset i Kongsberg. Nå er det tid for å innfri disse løftene, som strider kraftig mot tankene som råder blant Vestre Viken- toppene for tiden. Det er heller ikke mer enn tre uker siden Lande skjelte ut Senterpartiets Per Olaf Lundteigen for åpen scene. Under Laagendalspostens valgmøte karakteriserte han Lundteigen som fæl. Lande mente at Senterparti-politikeren fra Øvre Eiker sprer usannheter om det fremtidige sykehustilbudet og har også gitt uttrykk for at han mener Lundteigen skaper unødig usikkerhet og uro med sine uttalelser. Foreløpig tyder alt på at Vestre Viken- ledelsen legger seg på en linje som unektelig minner om det Lundteigen frykter og ikke en linje som ligner det Lande håper- og sannsynligvis regner med.

Både Lande og Laila Gustavsen har vist til løfter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Statsministerens kontor når de har gitt sine garantier. De har gitt uttrykk for at disse løftene vil være førende for beslutningene som fattes i Vestre Vikens styre. I hvilken grad styret føler seg bundet av løftene som statsminister Jens Stoltenberg har gitt sine partikolleger i Kongsberg, er foreløpig høyst usikkert. Men det er i alle fall svært lite som tyder på at administrasjonen i Vestre Viken har lagt noe avgjørende vekt på disse signalene.

Dermed har Lande, Gustavsen og Arbeiderpartiet en solid jobb å gjøre. Dersom både fødetilbudet og akuttkirurgien flytttes fra Kongsberg til Drammen viser det seg at disse garantiene ikke er mye verdt. I et slikt bilde fremstår også angrepet på Lundteigen som særdeles lite elegant. Derfor blir utfallet av denne saken en stor test på partiets troverdighet i spørsmålet om byens fremtidige sykehustilbud. Det er nå, etter valget, det er viktig å innfri valgløftene. Og Arbeiderpartiets løfter om sykehuset blir ikke glemt.

sykehus, valgløfter, Kongsberg